Bruno Schulz

Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą

Opowiadania wchodzące w skład książki to utwory napisane liryczną prozą poetycką. Podstawową materię tematyczną stanowią w obydwu cyklach reminiscencje z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości narratora-bohatera (noszącego imię Józef).

więcej