Dorota Leszczyna

Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej.

Autorka opisuje przyczyny, jak i znamiona obecności Hegla w hiszpańskiej kulturze od drugiej połowy XIX aż do końca pierwszej połowy XX wieku, rozpoczynając od szkoły sewilskiej a kończąc na szkole madryckiej.

więcej