W skład pakietu wchodzi 8 książek:

  1. M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji25,20 zł.
  2. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie19,95 zł.
  3. P. Tillich, Teologia kultury29,40 zł.
  4. L. Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna27,30 zł.
  5. M. Unamuno, Agonia chrystianizmu25,20 zł.
  6. M. Unamuno, Dziennik intymny27,72 zł.
  7. S. Szary, Człowiek – podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera27,72 zł.
  8. M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka30,24 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych