W skład pakietu wchodzi 8 książek:

  1. A. Geulincx, Etyka27,30 zł.
  2. R. McInerny, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej27,72 zł.
  3. J. Galarowicz, Wojtyła-Tischner, kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje30,24 zł.
  4. W. Galewicz, Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa42,00 zł.
  5. I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa25,20 zł.
  6. I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie21,00 zł.
  7. J. Galarowicz, Szczęście na manowcach. Liberalizm-hedonizm-selfizm31,50 zł.
  8. M. Miniszewski, Architektura zła. Wyjątkowość Holokaustu jako problem filozoficzny35,70 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych