W skład pakietu wchodzi 8 książek:

  1. A. Geulincx, Etyka27,30 zł.
  2. R. McInerny, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej27,72 zł.
  3. F. Ricken, Etyka ogólna31,50 zł.
  4. J. Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej30,24 zł.
  5. W. Galewicz, Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa42,00 zł.
  6. I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa25,20 zł.
  7. I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie21,00 zł.
  8. J. Galarowicz, Szczęście na manowcach. Liberalizm-hedonizm-selfizm31,50 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych