W skład pakietu wchodzi 6 książek:

  1. Boecjusz, Komentarz do Hermeneutyki Arystotelesa, t. I–II – 52,50 zł.
  2. Arystoteles, Peri hermeneias (Hermeneutyka)54,60 zł.
  3. E. Cassirer, Język i mit25,20 zł.
  4. Dante Alighieri, O języku pospolitym17,64 zł.
  5. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce21,00 zł.
  6. A. Grzegorczyk, Źródła sensu w humanistyce35,70 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych