W skład pakietu wchodzi 5 książek:

  1. J. L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach42,00 zł.
  2. B. Dumezil, Królowa Brunhilda52,50 zł.
  3. C. Morris, Monarchia papieska73,50 zł.
  4. K. F. Werner, Narodziny szlachty63,00 zł.
  5. Ch. Wickham, Rzym średniowieczny115,50 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych