W skład pakietu wchodzi 8 książek:

  1. Boecjusz, Traktaty teologiczne14,70 zł.
  2. Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia14,70 zł.
  3. Św. Augustyn, Księga osiemdziesięciu trzech kwestii21,00 zł.
  4. Św. Tomasz, Idzi Rzymianin, Siger z Brabantu, Spór o jedność intelektu21,00 zł.
  5. P. Damiani, O wszechmocy Bożej16,80 zł.
  6. Boecjusz z Dacji, O wieczności świata i inne pisma27,72 zł.
  7. G. Dahan, Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu48,30 zł.
  8. M.-D. Chenu OP, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu31,50 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych