W skład pakietu wchodzi 10 książek:

  1. J. Gerson, O teologii mistycznej21,00 zł.
  2. K. Rahner, Słuchacz Słowa. Ugruntowanie filozofii religii21,00 zł.
  3. P. Rousselot, Oczy wiary21,00 zł.
  4. P. Damiani, O wszechmocy Bożej16,80 zł.
  5. F. Ricken, Filozofia religii41,58 zł.
  6. J. Schmidt, Teologia filozoficzna21,00 zł.
  7. K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki31,50 zł.
  8. L. Szestow, Spekulacja i Objawienie22,05 zł.
  9. Wilhelm z Saint Thierry, O kontemplacji Boga. Zwierciadło wiary31,50 zł.
  10. V. M. Fernandez, Papież Franciszek. Dokąd prowadzi Kościół?10,50 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych