W skład pakietu wchodzi 6 książek:

  1. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. I–III – 120,96 zł.
  2. P. Tillich, Era protestancka42,00 zł.
  3. A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard25,20 zł.
  4. A. Szwed, Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów…21,00 zł.
  5. S. Kierkegaard, Pisma późne42,00 zł.
  6. A. Szwed, Między wolnością a prawdą egzystencji…31,50 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych