W skład pakietu wchodzi 9 książek:

  1. J. Gerson, O teologii mistycznej21,00 zł.
  2. K. Rahner, Słuchacz Słowa. Ugruntowanie filozofii religii21,00 zł.
  3. P. Rousselot, Oczy wiary21,00 zł.
  4. J. Schmidt, Teologia filozoficzna21,00 zł.
  5. Wilhelm z Saint Thierry, O kontemplacji Boga. Zwierciadło wiary31,50 zł.
  6. V. M. Fernandez, Papież Franciszek. Dokąd prowadzi Kościół?10,50 zł.
  7. A. Kijewska, Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja33,60 zł.
  8. Św. Tomasz z Akwinu, Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych52,50 zł.
  9. Alan z Lille, Reguły teologii37,80 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych