­
  • Okladka Alan z Lille - Reguły teologii

📖 Alan z Lille   

Reguły teologii

Tłumacz: » Andrzej P. Stefańczyk   

37.80zł

Alan wydaje się z jednej strony mieć ambicje stworzenia teologii jako nauki, która spełnia warunki formalne logicznej dowodliwości i precyzji – niemal more geometrico – jak u Boecjusza, ale z drugiej strony dominujący treściowo komponent filozofii i teologii neoplatońskiej stawia go raczej w gronie myślicieli właśnie neoplatońskich. Myśl Alana jest naznaczona czasem przełomu i transformacji pracy średniowiecznego teologa, gdzie powstaje dopiero nowy model nauk i teologii, który w pełni wykrystalizuje się wraz z recepcją pism Arystotelesa i powstaniem uniwersytetów w XIII wieku. Projekt teologii w specyficznej formule aksjomatycznej, która zakładała tożsamość wniosków rozumu z twierdzeniami wiary, choć nie odniósł sukcesu, to z pewnością jest jedną „z najbardziej sugestywnych propozycji organizowania i przekazywania prawdy teologicznej”.
Fragment Wprowadzenia tłumacza

Regulae theologicae Alana nie można traktować jako w najlepszym przypadku dopełnienia i uzupełnienia projektu Boecjusza De hebdomadibus albo rozwinięcia Liber de causis, ponieważ oba te dzieła posłużyły Alanowi do realizacji własnego projektu transformacji teologii w kierunku uczynienia jej nauką sensu stricto, a więc były używane z punktu widzenia ich przydatności dla całej tej koncepcji. W perspektywie realizacji takiego projektu należy również rozumieć niełatwą próbę przedstawienia zrewidowanego zestawu reguł językowych, czyli gramatykę teologiczną, aby szczegółowo pokazać, jak prawa artes muszą zostać zmodyfikowane, jeśli mają być używane w teologii; za tą modyfikacją reguł artium do ich możliwej aplikacji do teologii szedł postulat zmiany naszego myślenia z kategorii właściwych dla świata rzeczywistości materialnej i zmysłowej (mundus subcoelestis) do kategorii właściwych przedmiotowi teologii (mundus coelestis, supercoelestis).
Fragment Wprowadzenia tłumacza

Kategoria:

Opis produktu

Spis treści

Alan z Lille: życie i dzieło 5
I. Życie 7
II. Dzieła 10
Katalog dzieł Alana 11
III. Stan badań 14
Wprowadzenie 16
Zarys problemu 18
1. Teologia a filozofia 20
2. Teologia według Alana z Lille 24
2.1. Teologia a władze duszy 26
2.2. Język teologii – grammatica theologica 30
3. Reguły teologii Alana z Lille 40
3.1. Źródła 41
3.2. Specyfika aksjomatyki Reguł teologii 49
3.2.1. Czym jest reguła? 53
3.3. Główne zagadnienia Reguł teologii 56
Uwagi do tłumaczenia 69
Bibliografia70
Reguły teologii 75

Dodatkowe informacje

Ilość stron

344

ISBN

978-83-66941-00-7

Okładka

Okładka twarda