Opis produktu

Zbiór dorobku wielu pokoleń aforystów polskich. Zawiera około 7000 utworów, 750 autorów. Wybór obejmuje autorów pierwszych tekstów pisanych w języku polskim, po autorów współczesnych. Autorzy antologii starali się pogodzić kryterium wysokiej wartości cytowanych utworów z zasadą reprezentatywności epok i środowisk. Mądrość opasłych tomów naukowych traktatów, zawarta w jednym lub kilku lakonicznie ujętych zdaniach.