Opis produktu

Z Wprowadzenia prof. T. Włodarczyka:
Gdybym chciał – w sposób bardzo skomplikowany streścić podstawowe poglądy Rogera Bacona, mógłbym posłużyć się określeniem Alberta Einsteina: „Nauka bez wiary, kuleje; wiara bez nauki jest ślepa”. Dopiero połączenie ich (a nie dzielenie) jak przyjmuje to tomizm, którego podstawa filozoficzno – naukowa jest bardzo słaba, gwarantuje osiągnięcie „mądrości”, o której marzył i do zdobywania której dążył i zachęcał wszystkich Roger Bacon.