­
  • Marek Aureliusz - Rozmyślania

📖 Marek Aureliusz   

Rozmyślania

Tłumacz: » Marian Reiter   

15.91zł

(…) Często powtarza się alegoryczne powiedzenie, że w osobie Marka Aureliusza „filozofia zasiadła na tronie”: urzeczywistnił się Platoński ideał władcy- filozofa. W cesarskiej tytulaturze Marka Aureliusza obok tytułów związanych ze zdobyczami militarnymi pojawił się przydomek „filozof”. (…) Hypomnemata [Rozmyślania] Marka Aureliusza różnią się jednak znacznie od innych tego typu zapisków. Nie są tylko zbiorem własnych i cudzych myśli, nagromadzeniem aforyzmów i cytatów. Są dialogiem z samym sobą, solilokwium dyscyplinującym myśli i kształtującym piszącego moralnie. Są rekolekcjami. Ćwiczeniami duchowymi uprawianymi według ustalonej metody, zgodnie ze stoicką doktryną.

Ze Wstępu redakcji

Opis produktu

Spis treści

Od redakcji 3
Księga pierwsza 11
Księga druga 19
Księga trzecia 24
Księga czwarta 31
Księga piąta 40
Księga szósta 48
Księga siódma 57
Księga ósma 67
Księga dziewiąta 76
Księga dziesiąta 84
Księga jedenasta 93
Księga dwunasta 101

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-89637-97-0

Data wydania

2022 (dodruk)

Ilość stron

112

Okładka

Okładka miękka