Opis produktu

Od redakcji:
Zostały tutaj zebrane dwa bardzo ciekawe teksty francuskiego filozofa. Mimo, że są one różnego pochodzenia i przeznaczenia, łączy je wspólna tematyka: „réflexion faite” – „refleksji dokonanej”. Autobiografia intelektualna Paula Ricoeura omawia kształtowanie się jego myśli filozoficznej. Francuski filozof przedstawia i omawia myślicieli, którzy mieli wpływ na kształtowanie się jego hermeneutyki. Drugi tekst pod tytułem De la métaphisique a la morale jest rozważaniem Ricoeura na temat funkcji kategorii „meta-” w dyskusji filozoficznej oraz relacji między metafizyką a moralnością.