Opis produktu

Od redakcji:
Teologia systematyczna, to główne dzieło Paula Tilicha, jednego z najwybitniejszych teologów protestanckich XX wieku, jest świadectwem uprawianej przez autora tak zwanej teologii filozoficznej.
Tom pierwszy obejmuje dwie części:„Rozum i Objawienie” oraz „Byt i Bóg”. Część epistemologiczna, po wyjaśnieniu metody korelacji – współzależnośći egzystencjalnych pytań i teologicznych odpowiedzi, ludzkiego wyobcowania i ludzkiej esencjalności, skończoności i nieskończoności, skończonego rozumu i finalnego objawienia – przechodzi do ontologicznych kwestii bytu ludzkiego oraz bytu samego, samobytu, gruntu i mocy wszelkiego bytu.