Zapowiedzi

W serii Daimonion

Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak

Filozofia po ciemnej stronie mocy. Krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego, Część druga: lata 1952-1965

Termin wydania: wrzesień 2019.

Część druga monografii historycznie obejmuje trzy okresy w dziejach Polski Ludowej. Pierwszy to ostatnie lata panowania stalinizmu, drugi to krótki okres odwilży 1956 roku, trzeci to rządy Władysława Gomułki i jego ideologii „małej stabilizacji”.

Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

Jestem filozofem świata (Κόσμου φιλόσοφος έιμι).
Roman Witold Ingarden (1893-1970).
Część pierwsza: lata 1893-1939.

Termin wydania: lipiec 2019.

Życiorys Romana Ingardena przypomina dantejską wędrówkę z raju do piekła. W młodości uczeń znakomitych filozofów Twardowskiego i Husserla, studiował we Lwowie, Getyndze i Fryburgu. Wykształcenie i napisane prace uplasowało go w elitarnym gronie światowych fenomenologów. Przyjaźnił się z Edith Stein i inspirował jej myślą. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął pracę w lubelskich i toruńskich szkołach średnich, aby po uzyskaniu habilitacji przenieść się na Uniwersytet Lwowski. Wojna była czasem walki o przetrwanie własne i rodziny. Po wojnie następuje chyba najtrudniejszy okres, w którym Ingarden brał aktywny udział, walka o reaktywację ośrodków akademickich, czasopism i towarzystw filozoficznych oraz obronę autonomii polskiej filozofii i nauki oraz dorobku filozofii lwowskiej. Chronologiczny zakres dwutomowej biografii obejmuje lata 1893 -1939 (tom I) oraz 1940-1970 (tom II). Praca napisana została w oparciu o materiały źródłowe, dokumenty archiwalne, biblioteczne i korespondencję, opatrzona została także niepublikowanymi dotąd zdjęciami.

W serii Biblioteka Europejska

Władysław Tatarkiewicz

Dzienniki, t. I (lata 1944-1960)

Termin wydania: listopad 2019

Historia filozofii, oprócz dzieł filozoficznych, artykułów, korespondencji i innych prac, mieści w sobie również dzienniki, wspomnienia i diariusze. Swoje spostrzeżenia, a nawet całe dzieła, zapisywali w ten sposób Arystoteles, Kant, Goethe, Schiller i inni wielcy filozofowie. Wśród nich było też kilku polskich filozofów, którzy zostawili potomności swoje dzienniki i zawarte w nich wspomnienia. Najbliższym naszych czasów, by wymienić w pierwszej kolejności, był Kazimierz Twardowski. Swoje wspomnienia zapisywał też Roman Ingarden, czy Tadeusz Kotarbiński. W ostatnim czasie odnalazły się również, niezwykle interesujące, Dzienniki Władysława Tatarkiewicza, pisane przez niego w latach 1944-1976. Zachowało się dokładnie 37 zeszytów, zapisanych ręcznie w postaci 16 lub 32 kart zwrotnych.

opracowanie R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak

Korespondencja Izydory Dąmbskiej z Romanem Witoldem Ingardenem

Korespondencja pomiędzy Izydorą Dąmbską a Romanem Ingardenem, obejmuje 180 listów. Rozpoczyna się ona przed II wojną i trwa do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Odsłania w znacznej części kuluary przedwojenne lwowskiej szkoły filozoficznej Kazimierza Twardowskiego, z którą zarówno Dąmbska, jak i Ingarden byli związani. Ukazuje, jak rozwijał się polski ruch filozoficzny we Lwowie. Dotyczy w znacznej części wspólnych prac Dąmbskiej i Ingardena w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, a także w redakcji Ruchu Filozoficznego i Studia Philosophica.

W serii Biblioteka Historyczna

Hélène Carrère d’Encausse

Romanowowie. Krwawa dynastia.

Termin wydania: lipiec 2019

Książka opisuje trzysta lat z dziejów Rosji pod panowaniem dynastii Romanowów (1613-1918). Historia panowania dwudziestu pięciu władców, od Michała I do Mikołaja II, znaczona zamachami stanu, wojnami, spiskami, zabójstwami, zdaniem autorki – znakomitej znawczyni dziejów naszego wielkiego sąsiada – przypomina niesamowitą powieś kryminalną. Co więcej, jest to powieść o żądzy władzy, nieustannie znaczona krwią, i to nie tylko krwią poddanych lecz głównie członków dynastii, co nadało stały wymiar tragizmu, który trudno znaleźć gdziekolwiek indziej w Europie.