Opis produktu

Ze Wstępu wydawcy:
(…) Znakomite, nieco archaizowane, tłumaczenie Tadeusza Boya- Żeleńskiego, pozwala zachwycić się jego pięknem i mądrością. Należące do klasycznych dzieł europejskiej myśli politycznej O duchu praw adresowane jest nie tylko do Czytelników ze środowisk akademickich, ale nade wszystko do polityków i ludzi biorących udział w szeroko pojętym życiu publicznym.