Skip to content Skip to footer

Reguły teologii

Alan z Lille

37,80 

Kup e-booka

Alan wydaje się z jednej strony mieć ambicje stworzenia teologii jako nauki, która spełnia warunki formalne logicznej dowodliwości i precyzji – niemal more geometrico – jak u Boecjusza, ale z drugiej strony dominujący treściowo komponent filozofii i teologii neoplatońskiej stawia go raczej w gronie myślicieli właśnie neoplatońskich. Myśl Alana jest naznaczona czasem przełomu i transformacji pracy średniowiecznego teologa, gdzie powstaje dopiero nowy model nauk i teologii, który w pełni wykrystalizuje się wraz z recepcją pism Arystotelesa i powstaniem uniwersytetów w XIII wieku. Projekt teologii w specyficznej formule aksjomatycznej, która zakładała tożsamość wniosków rozumu z twierdzeniami wiary, choć nie odniósł sukcesu, to z pewnością jest jedną „z najbardziej sugestywnych propozycji organizowania i przekazywania prawdy teologicznej”.
Fragment Wprowadzenia tłumacza

Regulae theologicae Alana nie można traktować jako w najlepszym przypadku dopełnienia i uzupełnienia projektu Boecjusza De hebdomadibus albo rozwinięcia Liber de causis, ponieważ oba te dzieła posłużyły Alanowi do realizacji własnego projektu transformacji teologii w kierunku uczynienia jej nauką sensu stricto, a więc były używane z punktu widzenia ich przydatności dla całej tej koncepcji. W perspektywie realizacji takiego projektu należy również rozumieć niełatwą próbę przedstawienia zrewidowanego zestawu reguł językowych, czyli gramatykę teologiczną, aby szczegółowo pokazać, jak prawa artes muszą zostać zmodyfikowane, jeśli mają być używane w teologii; za tą modyfikacją reguł artium do ich możliwej aplikacji do teologii szedł postulat zmiany naszego myślenia z kategorii właściwych dla świata rzeczywistości materialnej i zmysłowej (mundus subcoelestis) do kategorii właściwych przedmiotowi teologii (mundus coelestis, supercoelestis).
Fragment Wprowadzenia tłumacza

Informacje dodatkowe

Ilość stron

344

ISBN

978-83-66941-00-7

Okładka

Okładka twarda

Format

ebook, książka

Tłumaczenie

Andrzej P. Stefańczyk

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Spis treści

Alan z Lille: życie i dzieło 5
I. Życie 7
II. Dzieła 10
Katalog dzieł Alana 11
III. Stan badań 14
Wprowadzenie 16
Zarys problemu 18
1. Teologia a filozofia 20
2. Teologia według Alana z Lille 24
2.1. Teologia a władze duszy 26
2.2. Język teologii – grammatica theologica 30
3. Reguły teologii Alana z Lille 40
3.1. Źródła 41
3.2. Specyfika aksjomatyki Reguł teologii 49
3.2.1. Czym jest reguła? 53
3.3. Główne zagadnienia Reguł teologii 56
Uwagi do tłumaczenia 69
Bibliografia70
Reguły teologii 75