Skip to content Skip to footer
Zapowiedź

Thrasymach. Intrygi filozoficzne w Politei Platona

Dorota Zygmuntowicz

Termin wydania: październik 2024 r.

Monografia Doroty Zygmuntowicz „Thrasymach. Intrygi filozoficzne w Politei Platona (z przekładem: Thrasymach z Chalcedonu, testimonia i fragmenty; Pseudo-Platon, Kleitophon; Platon, Politeia I‒II 369c11)” składa się z trzech części i dziewięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały, Wprowadzenia, Zakończenia, Apendixu z przekładami i Bibliografii. Każdy rozdział poprzedzony jest prologiem, w którym autorka przedstawia sytuację problemową i zapowiada strategię mierzenia się z nią. We Wprowadzeniu przedstawia temat i cel niniejszej monografii: Celem książki jest przygotowanie Czytelnika do niełatwej lektury Politei Platona ‒ jednego z najważniejszych tekstów filozofii europejskiej, a zarazem spośród wszystkich dzieł Platona najbardziej zagadkowego. Wydanie przekładu dialogu, w tłumaczeniu autorki, zaplanowane zostało na rok 2026. Tymczasem wprowadzenie do niego rozrosło się do rozmiarów, monografii, którą autorka postanowiła wydać jako osobną książkę. Dialog w tłumaczeniu Witwickiego noszący tytuł Państwo, a w przekładzie Lisieckiego Rzeczpospolita, będące odpowiednikiem De re publica Cycerona, jest nieadekwatny do treści i intencji Platona. Stąd zaproponowany tytuł nowego przekładu Politeia. Jego uzasadnienie tłumaczy niniejsza monografia.

Czytając Politeję Platona, nigdy nie czytamy jej od początku. Wchodzimy w trakcie rozpoczętego 2400 lat temu spektaklu. Nie wiemy tego, co wiedzieli jej pierwsi widzowie: kim są bohaterowie, jakie zdarzenia i aktualne pytania zawiązały intrygę.
Monografia jest wprowadzeniem do lektury nowego przekładu Politei. Poświęcona jest głównej postaci dialogu, Thrasymachowi z Chalcedonu, i tezie, że sprawiedliwość to korzyść silniejszego/rządzącego, którą Platon z jakichś powodów jej przypisuje. To za sprawą Platona Thrasymach stał się w historii myśli politycznej rzecznikiem immoralizmu i realpolitik.

Po książkę mogą sięgać licealiści, studenci oraz czytelnicy starsi z wykształceniem co najmniej średnim. Ważne jest aby do książki dotarli ludzie młodzi. Monografia stanowi wprowadzenie do najważniejszego dialogu Platona. Sam dialog zaś jest mistrzowskim rozważaniem na temat organizacji i funkcjonowania państwa. Uczy więc politycznego myślenia i strategicznego działania na rzecz sprawiedliwego i dobrze funkcjonującego ustroju. Antyczne źródło wiedzy nie wyschło lecz wciąż inspiruje do patriotycznej troski o Rzeczpospolitą. Dzieło skierowane jest do czytelników zainteresowanych: filozofią, historią filozofii, historią, filozofią historii, historią myśli politycznej, politologią, socjologią, historią kultury i nauki oraz innymi naukami humanistycznymi. Posiada ogromne walory poznawcze, edukacyjne i dydaktyczne. Szczególnie polecana jest uczniom, a także studentom w/w dziedzin nauki, pracownikom naukowym, dziennikarzom i szeroko pojętej inteligencji. Książka powinna trafić do wszystkich bibliotek akademickich i wydziałowych, a także publicznych.

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-66941-74-8