Skip to content Skip to footer

Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant

Nakład wyczerpany

Kup e-booka

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-11-9

Tłumaczenie

Mścisław Wartenberg

Opis

Ze Wstępu wydawcy:
(…) Można nie zgadzać się z założeniami jego [Kanta] etyki, ale trudno zaprzeczyć, że postulaty i dylematy jego filozofii straciły aktualność. O zasadzie imperatywu kategorycznego i idei „państwa celów” traktuje właśnie Uzasadnienie metafizyki moralności. Książka mogąca stanowić wstęp, prolegomenę – używając języka z epoki Kanta – do studiów nad jego filozofią. Przybliża bowiem klimat, język i pojęcia dzieł filozofa, zwłaszcza z okresu krytycyzmu, ostatniego i najważniejszego w dorobku wielkiego królewianina.