Skip to content Skip to footer

Jak rozumieć filozofię średniowieczną

Nakład wyczerpany

Książeczka ta pomyślana została jako rodzaj „prolegomenów” do zachodnio-europejskiej filozofii średniowiecznej.

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-12-7

Opis

Od autora:
Książeczka ta pomyślana została jako rodzaj „prolegomenów” do zachodnio-europejskiej filozofii średniowiecznej. Traktuje ona o takich problemach wstępnych jak: periodyzacja dziejów, stosunek średniowiecza do starożytności i Renesansu, pojęcie scholastyki oraz przedmiot filozofii średniowiecznej. Przedstawiamy też w niej warsztat intelektualny średniowiecznego uczonego oraz metodę scholastyczną na tle rozwoju szkolnictwa tej epoki.