Skip to content Skip to footer

Periphyseon (Ks. V)

Jan Szkot Eriugena

67,20 

Kup e-booka

Jan Szkot Eriugena, określany niejednokrotnie mianem samotnego geniusza wczesnego średniowiecza, jest twórcą oryginalnego systemu filozoficznego, który sam określił mianem „fizjologii”, tj. nauki o naturze. W jego rozumieniu pojęcie natury obejmuje „to, co jest i co nie jest”, czyli byt i niebyt, a terminy te należy pojmować w ścisłej do siebie relacji. Eriugena podaje kilka interpretacji bytu i niebytu, z których najistotniejsze wydaje się to: bytem jest to, co jest poznawalne zmysłami bądź intelektem, niebytem zaś to, co wymyka się temu poznaniu. Całość natury (tj. byt i niebyt) podlega poczwórnemu podziałowi na naturę niestworzoną i stwarzającą (Bóg jako pierwsza przyczyna rzeczywistości), stworzoną i stwarzającą (Boże Idee), stworzoną niestwarzającą (rzeczywistość opisana czasem i przestrzenią), niestworzoną i niestwarzającą (Bóg jako cel i kres wszystkich rzeczy). Analizę poszczególnych form natury Eriugena przeprowadza zarówno w kontekście dostępnej mu literatury filozoficznej (np. Arystotelesowska nauka o kategoriach), jak i na tle egzegezy pierwszych wersów księgi Genesis. Do tej analizy używa neoplatońskich triad opisujących rzeczywistość: trwanie (mone) – wylew (proodos) – powrót (epistrophe). Pierwsze księgi Periphyseonu były poświęcone prezentacji natury pierwszej, drugiej i trzeciej w kontekście analizy biblijnego opisu sześciu dni stworzenia świata. Księga IV skoncentrowała się na powstaniu człowieka i stworzeniu wszystkich rzeczy w człowieku. Księga V podejmuje kluczową kwestię powrotu całej rzeczywistości stworzonej do jej źródła, który to powrót ma się dokonać w człowieku i przez niego, i to zarówno na planie ontologicznym, jak i świadomościowym. W tym powrocie Eriugena wyróżnia dwa zasadnicze typy: powrót powszechny i wybranych, a prezentacja tych dwóch typów powrotu przeprowadzana jest w kontekście alegorycznej egzegezy biblijnej, której mistrzowskie przykłady znajdują się wprawdzie w całym dziele, ale osiągają szczyt wyrafinowania w księdze piątej.

W ten sposób księga V Periphyseonu stanowi konieczne dopełnienie i wypełnienie oryginalnej Szkotowej wizji rzeczywistości, którą Gilson określił mianem „epopei metafizycznej”.

Księgi Periphysoeonu ukazywały się:

  • księga I w 2009 r.,
  • księga II w 2010 r.,
  • księga III w 2011 r.,
  • księga IV w 2012 r.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

536

ISBN

978-83-66315-36-5

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2023

Tłumaczenie

Agnieszka Kijewska

Logo Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr projektu 22H 20 0062 88 kwota dofinansowania 66775,00 zł., całkowita wartość projektu 66775,00 zł.
Patronat medialny: logo_ptft

Opis

Spis treści

Wstęp do Księgi piątej – Agnieszka Kijewska 5
1. Jan Szkot – życie i dzieło 5
2. Szkotowy Periphyseon 11
3. Doktryna powrotu 18
4. Obrazy powrotu 29
5. Powrót wybranych i męki potępionych 36
6. Recepcja dzieła Eriugeny 42
7. Nota od tłumaczki 56

Tekst, przekład i komentarze
Liber quintus – Księga piąta 57

Polecamy również