Skip to content Skip to footer

Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł

84,00 

Książka Susan Reynolds Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, radykalnie zmienia współczesny sposób spojrzenia na społeczeństwo średniowiecznej Europy, jako strukturę której funkcjonowanie, od co najmniej epoki karolińskiej, miało opierać się na powszechnie funkcjonujących więziach lenno-wasalnych.

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-61199-31-1

Tłumaczenie

Arkadiusz Bugaj

Opis

Książka Susan Reynolds Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, radykalnie zmienia współczesny sposób spojrzenia na społeczeństwo średniowiecznej Europy, jako strukturę której funkcjonowanie, od co najmniej epoki karolińskiej, miało opierać się na powszechnie funkcjonujących więziach lenno-wasalnych. W gruntownie uargumentowanym wywodzie, obejmującym analizę lenno-wasalnych stosunków społecznych, autorka podważa słuszność koncepcji lenna i wasalstwa, które obowiązywały w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Odrzuca ona także twierdzenie, iż pojęcia te mają kluczowe znaczenie dla właściwego pojmowania struktury i funkcjo­no­wa­nia ówczesnego społeczeństwa. Krytykując do­tych­czasowy sposób postrzegania za­chod­nio­europejskiego społeczeństwa średniowiecznego, Reynolds wska­zuje, że zasadniczą przyczyną niewłaściwego pojmowania koncepcji lenna i wa­salstwa, były błędy interpretacyjne, jakie w trak­cie analizy średniowiecznych źródeł, popełnili wczesno­nowożytni autorzy. Błędy te, poczynając od epoki Oświecenia, były bezkrytycznie powtarzane przez kolejne pokolenia historyków, zajmujących się badaniem dziejów feudalnego, czyli w ich mniemaniu, lenno-wasalnego społeczeństwa Europy Zachodniej.

(Od redakcji)