Skip to content Skip to footer

Lwowskie Seminarium Arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena z lat 1937–1938

Mariusz PanduraRadosław Kuliniak

33,60 

Kup e-booka

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia dziejów lwowskich badań nad Metafizyką Arystotelesa. Nasze rozważania odnoszą się bezpośrednio do tego, co działo się podczas Seminarium Arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena na Uniwersytecie Jana Kazimierza w roku akademickim 1937/1938.
Wspomniane seminarium było niewątpliwie kontynuacją, wprowadzanego i realizowanego z sukcesem przez Kazimierza Twardowskiego, procesu dydaktycznego we lwowskiej filozofii. Jego podstawę stanowiły zajęcia z szeroko pojętej historii filozofii. Wśród nich znalazło się miejsce dla filozofii starożytnej, a w szczególny sposób zapisały się wykłady Profesora z filozofii Arystotelesa. (…)
Ingarden, wczesną wiosną 1937 roku, zdecydował się spełnić marzenia Twardowskiego. Zapowiedział społeczności filozoficznej Lwowa, że w roku akademickim 1937/1938 otwiera na próbę własne seminarium wyższe arystotelesowskie. Ingarden wiedział, że tylko dobre wiadomości i inicjatywy, płynące ze środowiska akademickiego, będą jeszcze w stanie utrzymać Twardowskiego przy życiu. Pamiętał doskonale, jak wiele przyjemności przyniosła mu praca i wydanie inauguracyjnych numerów „Studia Philosophica” i „Biblioteczki Filozoficznej”. Widział, jak Twardowski angażował się w sprawy wydawnicze, zapominając na moment o własnej chorobie.

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Lanckorońskich
fundacja-lankoronskich-logo

Patronat medialny:
kronos

35lat-wydawnictwa

Informacje dodatkowe

Ilość stron

219

ISBN

978-83-66315-26-6

Okładka

Okładka twarda

Format

ebook, książka

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Spis treści

Wprowadzenie 7
I. Geneza lwowskiego seminarium arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena 15
II. Przygotowania do seminarium arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena 23
III. Lwowska szkoła Ingardenowska in statu nascendi. Uczestnicy seminarium arystotelesowskiego Romana Witolda Ingardena 34
A) Władysław Bednarowski 39
B) Janina Bladerówna 42
C) Ludwik Borkowski 43
D) Izydora Dąmbska 45
E) Marek Fritzhand 49
F) Daniela Gromska 51
G) Władysław Jaworski 55
H) Maria Jędrzejewska 58
I) Tadeusz Kohlmann 59
J) Halina Korczyńska 60
K) Seweryna Łuszczewska-Romahnowa 61
L) Bazyli Rudko 64
M) Zygmunt Rysiewicz 67
N) Helena Słoniewska 69
O) Stefan Swieżawski 72
P) Michał Zawadowski 74
R) Bolesław Zieliński 77
IV. Rozkład zajęć w seminarium arystotelesowskim Romana Witolda Ingardena 81
V. Problemy z Metafizyki Arystotelesa rozważane na seminarium arystotelesowskim Romana Witolda Ingardena 85
VI. Roman Witold Ingarden a Stanisława Lisieckiego tłumaczenie Metafizyki Arystotelesa 100
Zakończenie 116
Protokoły z posiedzeń seminarium filozoficznego wyższego Romana Witolda Ingardena (rok akademicki 1937/1938) 117
Protokół I: posiedzenie 7 października 1937 roku 117
Protokół II: posiedzenie 14 października 1937 roku 117
Protokół III: posiedzenie 21 października 1937 roku 118
Protokół IV: posiedzenie 25 listopada 1937 roku 118
Protokół V: posiedzenie 13 stycznia 1938 roku 120
Protokół VI: posiedzenie 27 stycznia 1938 roku 121
Protokół VII: posiedzenie 3 lutego 1938 roku 125
Protokół VIII: posiedzenie 10 lutego 1938 roku 127
Protokół IX: posiedzenie 17 lutego 1938 roku 131
Protokół X: posiedzenie 24 lutego 1938 roku 133
Protokół XI: posiedzenie 10 marca 1938 roku 136
Protokół XII: posiedzenie 17 marca 1938 roku 139
Protokół XIII: posiedzenie 28 kwietnia 1938 roku 142
Protokół XIV: posiedzenie 5 maja 1938 roku 144
Protokół XV: posiedzenie 19 maja 1938 roku 146
Protokół XVI: posiedzenie 23 czerwca 1938 roku 149
Aneksy 151
Aneks 1. Plan Seminarium Arystotelesowskiego sporządzony przez Romana Witolda Ingardena 151
Aneks 2. Zestawienie bibliograficzne do Seminarium Arystotelesowskiego sporządzone przez Władysława Bednarowskiego 152
Aneks 3. Lista greckich słów przygotowana na Seminarium Arystotelesowskie przez Romana Witolda Ingardena 18 maja 1938 roku 153
Aneks 4. Dodatkowe notatki dołączone do tekstu protokołów 154
Aneks 5. Lista uczestników Seminarium Arystotelesowskiego w roku akademickim 1937/1938 154
Korespondencja Romana Witolda Ingardena z ks. Konstantym Michalskim w sprawie tłumaczenia Metafizyki Arystotelesa przez Stanisława Lisieckiego 156
1. List ks. Konstantego Michalskiego do Romana Witolda Ingardena, Kraków, 3 lutego 1939 roku 156
2. List Romana Witolda Ingardena do ks. Konstantego Michalskiego, Lwów, 4 lutego 1939 roku 157
3. List Romana Witolda Ingardena do ks. Konstantego Michalskiego, Lwów, 7 lutego 1939 roku 160
4. List ks. Konstantego Michalskiego do Romana Witolda Ingardena, Kraków, 9 lutego 1939 roku 169
5. List Romana Witolda Ingardena do ks. Konstantego Michalskiego [Lwów] 13 lutego 1939 roku 170
6. List ks. Konstantego Michalskiego do Romana Witolda Ingardena, Kraków, 20 lutego 1939 roku 173
7. List ks. Konstantego Michalskiego do Romana Witolda Ingardena, Kraków, 7 kwietnia 1939 roku 174
Bibliografia 176
Zusammenfassung 208
Indeks osób 209