Skip to content Skip to footer

Rozważania o egzystencji

Mikołaj Bierdiajew

Nakład wyczerpany

Kup e-booka

Pierwsze wydanie polskie.

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-24-0

Tłumaczenie

Henryk Paprocki

Opis

Posłowia tłumacza:
Książka Bierdiajewa Rozważania o egzystencji uważana jest za „najbardziej filozoficzną” ze wszystkich jego prac i poświęcona jest sytuacji człowieka w świecie oraz poznaniu. Autor analizuje przede wszystkim sytuację filozofa jako podmiotu poznającego. Rozwija i uzasadnia swoją koncepcję „obiektywizacji” czyli urzeczowienia, jako przeszkadzającą w autentycznym kontakcie poznawczym, a także przedstawia swoją koncepcję personalistyczną i egzystencjalistyczną człowieka w perspektywie wolności. Książka jest ciągle wznawiana w języku oryginalnym i tłumaczona na inne języki.