Skip to content Skip to footer

Zarys metafizyki eschatologicznej

Mikołaj Bierdiajew

Nakład wyczerpany

Kup e-booka

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-89-5

Tłumaczenie

Wiera Paradowska

Opis

Od redakcji:
Dzieło stanowi syntezę myśli Bierdiajewa, w szczególności w odniesieniu do tak fundamentalnych zagadnień filozoficznych jak wolność w jej metafizycznym wymiarze, to znaczy w wymiarze kreacji bytu, jak jej uprzedmiotowienia i eschatologiczny sens tego przezwyciężenia. Cała prezentacja poglądów autora odbywa się na szerokim tle historyczno-filozoficznym, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii I. Kanta, do którego w największym stopniu, choć nie bezkrtycznie, nawiązuje. Nawiązanie to jest w przypadku filozofa rosyjskiego szczególnie ważne, zważywszy na to, że filozofia rosyjska, bedąca w głównej mierze filozofią religijną, przeważnie się od Kanta dystansuje, uważajaąc go, za słabą podstawę do uzasadnienia dogmatów religijnych.