Skip to content Skip to footer

Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-15-1

Tłumaczenie

Izydora Dąmbska

Opis

Ze Wstępu tłumaczki:
(…) Rozprawiał się w nich [w Rozważaniach…] Leibniz szczegółowo z dziełem Locke’a An essay concerning human understanding, rozwijając na tle krytyki tej książki swoje własne poglądy zarówno w zakresie filozofii jak i innych dziedzin nauki ( matematyki, fizyki, biologii, językoznawstwa, historii itp. ). W ten sposób powstało dzieło, które jakby od niechcenia, na marginesie, krok w krok za książką Locke`a idącej, analizy krytycznej, pozwala poznać szeroki zasięg myśli filozoficznej Leibniza, wielostronność jego zainteresowań naukowych i zadziwiający sposób inwencji i erudycji we wszystkich dziedzinach wiedzy ludzkiej, czyniąc zeń przedstawiciela rzadko w dziejach nauki spotykanej uniwersalności w stylu Arystotelesa czy Leonarda da Vinci.