Skip to content Skip to footer
Promocja!

O nowej interpretacji platońskich dialogów | Pierwsze wydanie polskie

21,00 

Profesor Uniwersytetu w Tübingen, Thomas Alexander Szlezák jest w badaniach nad Platonem jednym z czołowych przedstawicieli tzw. Szkoły Tybigeńskiej, czyli takiej interpretacji Platona, która bierze pod uwagę świadectwa jego nauki niepisanej i z ich pomocą docieka zarówno treści myśli filozoficznej, jak i cech pisarstwa Platona.

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-73-9

Tłumaczenie

Piotr Domański

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Od redakcji:
Profesor Uniwersytetu w Tübingen, Thomas Alexander Szlezák jest w badaniach nad Platonem jednym z czołowych przedstawicieli tzw. Szkoły Tybigeńskiej, czyli takiej interpretacji Platona, która bierze pod uwagę świadectwa jego nauki niepisanej i z ich pomocą docieka zarówno treści myśli filozoficznej, jak i cech pisarstwa Platona. Książka, będąca zbiorem kilkunastu artykułów, ujmuje syntetycznie jego kontrowersyjne stanowisko i stanowisko całej Szkoły Tybigeńskiej. Przedstawione prace Szlezáka dotyczą jedności myśli Platona, najważniejszych aspektów platońskiej teologii oraz obrazu Platona w relacji Arystotelesa.