Skip to content Skip to footer

O znakomitych mężach, czyli co pisarze wczesno­chrześ­cijańscy pisali o pisarzach wczesno­chrześ­cijańskich

Św. HieronimGennadiuszŚw. Izydor z SewilliŚw. Ildefons z ToledoEbedjesu (Abdiszo bar Bericha)

52,50 

Kup e-booka

Opracowanie: ks. Marek Starowieyski, Wojciech Stawiszyński

Specyficznym gatunkiem literatury patrystycznej są katalogi pisarzy zatytułowane de viris illustribus (o znakomitych mężach) lub podobnie. Przedstawiamy grupę tych pisarzy, którzy niejako mimochodem, spisali pierwsze podręczniki patrologii pisząc o „znakomitych mężach”, czyli głównie o pisarzach chrześcijańskich, czasami znanych osobiście lub z lektur dzieł, a czasami tylko z drugiej ręki, tak jak ich postrzegali. Korzystali oni, świadomie czy nieświadomie, z tradycji greckiej biografii perypatetyckiej poprzez łacińskiego pisarza Swetoniusza i w jakiś sposób także przez Cycerona, który w Brutusie zamieścił katalog sławnych oratorów. Takie biografie tworzyli perypatetycy, a potem wymienieni pisarze łacińscy, których – jak sam się chwali – naśladuje Hieronim, pierwszy autor de viris chrześcijańskich; jego zaś naśladują inni, a więc: Gennadiusz w V w. w Galii, Izydor z Sewilli i Ildefons z Toledo, obydwaj w wieku VII w Hiszpanii; ich z kolei naśladują z odpowiednimi, oczywiście, modyfikacjami, inni pisarze w średniowieczu, renesansie i czasach nowożytnych.

Od redakcji

***

Tytuł tego tomu może wydawać się dziwny. Z jednej strony termin „znakomity mąż”, z drugiej strony historia literatury chrześcijańskiej. Taka jednak jest treść książki: „znakomici mężowie”, jej bohaterowie, to głównie pisarze wczesnochrześcijańscy, tak jak ich widzieli inni pisarze wczesnochrześcijańscy Zachodu i Wschodu.
Spróbujmy spojrzeć na dzieje tej książki, a sięgają one pół wieku wstecz. Gdy w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Ojciec Jan Maria Szymusiak SJ [† 1987] postanowił wydać słownik wczesnochrześcijańskich pisarzy – brakowało bowiem takowego w literaturze światowej – i rozpoczął do niego przygotowania, zwrócił wtedy uwagę na najstarsze zestawy biografii pisarzy wczesnochrześcijańskich zawarte w dziełach De viris illustribus czterech autorów: św. Hieronima, Gennadiusza z Marsylii, św. Izydora z Sewilli i św. Ildefonsa z Toledo i postanowił je włączyć do swojego słownika. Była to myśl nowatorska, która została zrealizowana w wydanym w 1971 roku Słowniku wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Tekst Hieronima wydał osobno w serii „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (tom 6, 1970) w przekładzie redemptorysty, zasłużonego tłumacza dzieł patrystycznych, o. Władysława Szołdrskiego [† 1997], opatrując każdy biogram komentarzem i bibliografią – był to materiał przygotowany do Słownika. Inicjatywy wydania pozostałych tekstów nie zdołał zrealizować, stąd też niniejszy tom jest spełnieniem po latach Jego planów.

(fragment Przedmowy)

***

Św. Hieronim ze Strydonu (331/347 – 420) – doktor Kościoła, egzegeta, polemista, autor cennych Listów. Tłumacz Pisma Świętego z hebrajskiego i greckiego na łacinę (Wulgata).

Gennadiusz z Marsylii (zm. ok. 500) – kapłan, teolog i historyk. Kontynuował dzieło św. Hieronima O sławnych mężach. Autor dzieł teologicznych i prawnych.

Św. Izydor z Sewilli (ok. 560 – 636) – święty, doktor Kościoła. Około 619 roku został arcybiskupem Sewilli. Zasłynął z reform Kościoła na Półwyspie Iberyjskim, był doradcą kilku królów wizygockich, wykazał się dobroczynnością wobec biednych, wspierał klasztory. Autor Etymologii; – pierwszej encyklopedii chrześcijańskiej. Współcześnie patron internetu.

Św. Ildefons z Toledo (607 – 667) – święty, ojciec Kościoła, opat klasztoru w Agala. Od roku 657 arcybiskup Toledo. Wybitny teolog Hiszpanii wizygockiej, autor pierwszego traktatu maryjnego na Zachodzie.

Ebedjesu – właściwie Abdiszo bar Bericha (zm. 1318) – metropolita Nisibis w Syrii. Teolog i kanonista, ostatni z wielkich pisarzy nestoriańskich piszących w języku syryjskim.

Informacje dodatkowe

Data wydania

2023

Tłumaczenie

bp Kazimierz Romaniuk, ks. Jan Czuj, ks. Marek Starowieyski, Monika Ożóg, Stanisław Bajko SJ, Tatiana Krynicka, Władysław Gądek SJ

Okładka

Okładka twarda

Ilość stron

336

ISBN

978-83-66941-41-0

Format

ebook, książka

Patronat medialny: logo_ptft

Opis

Spis treści

Pochwała mężów sławnych 6
Wykaz skrótów 7
Przedmowa 9
Bibliografia 18
1. Ogólna 18
2. Pisarze łacińscy starożytni 18
3. Pisarze średniowieczni 22
4. Pisarz syryjski: Ebedjesu (Abdiszo bar Bericha) 24

A. Literatura łacińska starożytna 25
I. Św. Hieronim i jego De viris illustribus 25
1. Życie i dzieła św. Hieronima do 394 roku 25
2. De viris illustribus – charakterystyka dzieła 32
3. Dalsze losy dzieła 41
4. Hieronim, De viris illustribus – przekład bp Kazimierz Romaniuk 42
II. Gennadiusz i jego De viris illustribus 106
1. Życie i dzieła Gennadiusza 106
2. De viris illustribus – charakterystyka dzieła 108
3. Wydania i opracowania dzieła Gennadiusza 111
4. Gennadiusz, O znakomitych mężach – przekład Władysław Gądek SJ 113
III. Dwaj pisarze hiszpańscy: Izydor z Sewilli i Ildefons z Toledo 150
1. Św. Izydor z Sewilli i jego twórczość 150
2. Św. Ildefons z Toledo i jego twórczość 153
3. Dwa dzieła hiszpańskie: De viris illustribus Izydora i Ildefonsa i ich charakterystyka 154
4. Izydor, biskup Sewilli, O znakomitych mężach – przekład Stanisław Bajko SJ 158
Dodatek: Braulio z Saragossy, Wprowadzenie do ksiąg św. Izydora – przekład ks. Marek Starowieyski 176
5. Ildefons z Toledo, Księga o mężach znakomitych – przekład Stanisław Bajko SJ 178
Dodatki – przekład ks. Marek Starowieyski 188
I. Julian z Toledo, Pochwała błogosławionego Ildefonsa 188
II. Feliks z Toledo, Żywot lub pochwała świętego Juliana, biskupa 190
6. Inni pisarze wczesnochrześcijańscy o pisarzach wczesnochrześcijańskich [wybór]: Hieronim, Listy; Kasjodor, Institutiones [wybór], Izydor, Versus [wybór], oprac. Wojciech Stawiszyński 193
a. Św. Hieronim 194
b. Kasjodor 202
c. Św. Izydor z Sewilli 203
IV. Orygenes [H 54] 204
V. Hilary [H 100] 205
VI. Ambroży [H 124] 205
VII. Augustyn [G 39] 205
VIII. Hieronim [H 135] 206
IX. Jan Chryzostom [H 129] 206
X. Cyprian [H 67] 206
XI. Prudencjusz [G 13], Awit [Iz 36], Juwenkus [H 84], Seduliusz [Iz 20] 206
XII. Euzebiusz [H 81], Orozjusz [G 40] 207
XIII. Grzegorz [Iz 27] 207
XIV. Leander [Iz 28] 207
XV. Teodozjusz, Paweł, Gajusz 207
XVI. Kosma, Damian, Hipokrates, Galen 208

B. Literatura średniowieczna 209
1. Pisarze łacińscy 209
2. Pisarze bizantyjscy 216
Dodatek: [Autorzy patrystyczni lub późnoantyczni…] 217

C. Ebedjesu (Abdiszo bar Bericha): Katalog pisarzy wschodniosyryjskich 220
I. Autor i dzieło 220
II. Katalog pisarzy – charakterystyka dzieła 221
1. Wiadomości ogólne 221
2. Wstęp i zakończenie – cel dzieła 222
3. Zawartość dzieła 223
a. Biblia 223
b. Pisarze 223
c. Autorzy greccy [EJ 3-48] 224
d. Autorzy syryjscy 225
3. Wiersze Ebedjesu, metropolity Sobe i Armenii, zawierające katalog wszystkich ksiąg kościelnych – przekład ks. Marek Starowieyski 230
Uwagi końcowe 289
Dodatek: Chronologia cesarzy rzymskich i królów wizygockich 292

Konkordancja: Hieronim, Gennadiusz, Izydor, Ildefons, Honoriusz z Autun, Sigebert z Gembloux, Anonim z Melku, Ebedjesu 296
Indeks biblijny 306
Indeks osobowy 308
Indeks nazw ludów, nazw własnych i geograficznych 329

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Pobierz PDF

Polecamy również