Skip to content Skip to footer
Promocja!

Pakiet promocyjny FILOZOFIA NOWOŻYTNA (11 książek)

190,00 

25,20 
21,00 
16,80 
16,80 
1 × Etyka
27,30 
31,50 
37,80 
21,00 

Informacje dodatkowe

Opis

W skład pakietu wchodzi 11 książek:

 1. B. Bolzano, Podstawy logiki – 25,20 zł.
 2. B. Bolzano, Podstawy logiki, t. II – 21,00 zł.
 3. R. Descartes, Zarzuty i odpowiedzi późniejsze – 16,80 zł.
 4. G. Berkeley, Alkifron… – 21,00 zł.
 5. G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem – 16,80 zł.
 6. A. Geulinx, Etyka – 27,30 zł.
 7. A. G. Baumgarten, Metafizyka – 31,50 zł.
 8. P. Gassendi, Dociekania metafizyczne – 37,80 zł.
 9. De la Forge, Traktat o umyśle ludzkim – 21,00 zł.
 10. B. Żukowski, Esse est percipi? Metafizyka idei Georgea Berkeleya – 21,00 zł.
 11. R. W. Ingarden, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936 – 44,10 zł.

Przeczytaj Regulamin pakietów promocyjnych