Skip to content Skip to footer

Roman Witold Ingarden (1893-1970). Fenomenolog ze szkoły Edmunda Husserla

73,50 

Kup e-booka

Życiorys Romana Ingardena (1893-1970) przypomina dantejską wędrówkę z raju do piekła.
W młodości został uczniem znakomitych filozofów Kazimierza Twardowskiego i Edmunda Husserla, studiował we Lwowie, Getyndze i Fryburgu. Wykształcenie i wydane prace uplasowały go w elitarnym gronie światowych fenomenologów i największych filozofów polskich XX wieku. W niepodległej Polsce, po roku 1918, pracował w szkołach średnich, a po uzyskaniu habilitacji przeniósł się na Uniwersytet Lwowski. Wojna to czas tajnych kompletów oraz walki o przetrwanie własne i rodziny. Po wojnie nastąpił najtrudniejszy okres, w którym brał aktywny udział: zmagania o reaktywację ośrodków akademickich, czasopism i towarzystw filozoficznych, obrona autonomii nauki i dorobku lwowskiej filozofii, współudział w powstaniu Biblioteki Klasyków Filozofii.
Opracowanie powstało z okazji 130-lecia urodzin filozofa. Zawiera kalendarium życia i twórczości, dokumenty rodzinne: dwa teksty napisane przez synów filozofa: Jerzego i Stanisława, przedwojenne listy Władysława Witwickiego, mało znane teksty samego Ingardena, wspomnienia o Ingardenie pióra Władysława Tatarkiewicza i Izydory Dąmbskiej oraz ponad 160 zdjęć, nieznanych i niepublikowanych dotychczas.

Jedno z najważniejszych wspomnień o Ingardenie napisał Tatarkiewicz. Po śmierci filozofa głos zabierało wielu jego kolegów, przyjaciół i znajomych. Nikt jednak nie napisał tekstu wspomnieniowego tak ciepłego i emocjonalnie zaangażowanego, jak Władysław Tatarkiewicz. Znajomość obu filozofów i wieloletnia przyjaźń sięgała czasów lwowskich. Zintensyfikowała się po II wojnie światowej, gdy wspólnie przyszło im mierzyć się z reżimem komunistycznym. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku obaj zostali pozbawieni możliwości publikacji oraz odsunięci od akademickiej pracy dydaktycznej. Po odwilży stalinowskiej zostali przywróceni do pracy. I ponownie połączyły ich wspólne pasje: umiłowanie filozofii i podróże po świecie.

Informacje dodatkowe

Ilość stron

528

ISBN

978-83-66941-56-4

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2023

Redakcja

Krzysztof Ingarden, Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Patronat medialny: logo_ptft

Opis

Spis treści

Wprowadzenie 7
I. Listy
Listy Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena 15
II. Teksty
Roman Witold Ingarden, Wspomnienia z Getyngi 159
Roman Witold Ingarden, Moi koledzy getyngeńczycy 169
Roman Witold Ingarden, Wypis w sprawie Aleksandra Koyré, Alexandra Pfändera i Jeana Héringa 175
Roman Witold Ingarden, Moje wspomnienie o Edmundzie Husserlu 177
Roman Witold Ingarden, Dzieje mojej „Kariery Uniwersyteckiej” 205
Roman Witold Ingarden, Referat habilitacyjny „O pytaniach esencjalnych” (Streszczenie – Autoreferat) 220
Komentarz redakcji 224
Władysław Podlacha, List Władysława Podlachy, Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza, do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów, 11 lutego 1931 roku, w sprawie wyboru Romana Witolda Ingardena na katedrę filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 226
Roman Witold Ingarden, Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie „Niektóre kierunki współczesnej teorii poznania” 234
Roman Witold Ingarden, Wykłady, ćwiczenia i seminaria uniwersyteckie wg „Spisu wykładów”, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 246
Alfred Łaszowski, Po zjeździe polskich filozofów. Rozmowa z profesorem Ingardenem 249
Roman Witold Ingarden, Dlaczego pisałem po niemiecku? 251
Roman Witold Ingarden, Do Sekretariatu Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana Profesora Tadeusza Kowalskiego w Krakowie 256
Roman Witold Ingarden, Sprawozdanie z działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim i wspomnienia z tego czasu 259
II. Osobna adnotacja Romana Witolda Ingardena 266
Zygmunt Zawirski, List nominacyjny dziekana Wydziału Humanistycznego prof. dra hab. Zygmunta Zawirskiego w sprawie zatrudnienia Ingardena na Uniwersytecie Jagiellońskim 271
Roman Witold Ingarden, Zajęcia profesora Romana Witolda Ingardena na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Humanistyczny 275
Roman Witold Ingarden, List Romana Witolda Ingardena do Henryka Skolimowskiego z 6 listopada 1967 roku, wraz z Postscriptum z 14 listopada 1967 roku 277
III. Wspomnienia
Władysław Tatarkiewicz, Roman Ingarden 283
Izydora Dąmbska, O poglądach filozoficznych Romana Ingardena (1893–1970) 287
IV. Kalendarium
Kalendarium 297
V. Fotografie
Fotografie 341
Abstract 509
Indeks nazwisk 511

Polecamy również