Skip to content Skip to footer

Filozofia-nauka-religia. Studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej

Stanisław Janeczek

39,90 

Kup e-booka

Tom ukazuje bogactwo i skomplikowanie przemian w zakresie nowożytnej i współczesnej kultury intelektualnej, w szczególności przemiany, które ujawniły się w ówczesnej filozofii wobec powstania „naukowego” przyrodoznawstwa. Równocześnie wskazuje uwarunkowania i implikacje światopoglądowe uwidaczniające się w rozwoju filozofii i science, które bynajmniej nie usuwały religii z nowożytnej kultury intelektualnej.

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-65031-09-9

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Tom ukazuje bogactwo i skomplikowanie przemian w zakresie nowożytnej i współczesnej kultury intelektualnej, w szczególności przemiany, które ujawniły się w ówczesnej filozofii wobec powstania „naukowego” przyrodoznawstwa. Równocześnie wskazuje uwarunkowania i implikacje światopoglądowe uwidaczniające się w rozwoju filozofii i science, które bynajmniej nie usuwały religii z nowożytnej kultury intelektualnej. Kreśląc sylwetki intelektualne czołowych myślicieli nowożytnych, takich jak R. Descartes, B. Pascal, J. Locke, É. Condillac czy J. Le Rond d’Alembert, ukazuje także standardy intelektualne nowożytności, właściwe choćby ówczesnemu szkolnictwu, które tylko w części, a z pewnością powoli asymilowało ich poglądy. W historię kultury europejskiej wpisują się omawiane w tomie dokonania myślicieli polskich, począwszy od H. Kołłątaja i S. Staszica, przez A. Cieszkowskiego do filozofów kształtujących kulturę filozoficzną właściwą zwłaszcza filozofii uprawianej na KUL. Zaprezentowane są dokonania założyciela KUL, I. Radziszewskiego oraz twórców Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej – S. Swieżawskiego i M.A. Krąpca, uprawiających filozofię, która w czasach dominacji „naukowego” materializmu i ateizmu broniła wolności intelektualnej, otwierając się na autentyczną mądrość wzbogacaną wiarą chrześcijańską.