Skip to content Skip to footer

O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym

Stanisław Lisiecki

42,00 

Kup e-booka

Redakcja naukowa Tomasz Mróz

In summa – qua zbiór prac niemal już zapomnianego uczonego tom jest niezwykle wartościowy i zasługuje na publikację. Dodać można, że spuścizna Lisieckiego stanowi cenne testimonium naukowego stylu dwudziestolecia, stojąc pod tym względem on par z niektórymi publikacjami Tadeusza Zielińskiego czy Ignacego Chrzanowskiego.

z recenzji wydawniczej dr hab. Joanny Komorowskiej
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Książka ta jest bardziej o Lisieckim, o jego czasach, niż o Platonie i Arystotelesie. Poza tym, jest to też książka o nas i dla nas – dla badaczy myśli antycznej, ponieważ możemy skonfrontować się z tamtymi studiami i przemyśleć na nowo nasz sposób profilowania swoich badań, nasze ramy pojęciowe i nasze priorytety problemowe. Trzeba wyraźnie podkreślić, że rozprawy Lisieckiego rzucają światło na ówczesny dobór zagadnień badawczych związanych z filozofią grecką i pokazują to, co stanowiło dla ludzi tamtego czasu tematy zasadnicze.

z recenzji wydawniczej dr hab. Dariusza Kuboka
(Uniwersytet Śląski)

Praca jest wynikiem realizacji projektu nr 2017/25/B/HS1/01934 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki

Książka powstała w ramach prac prowadzonych w zespole badań nad recepcją filozofii starożytnej: Ancient Philosophy Reception research group (www.aphr.ifil.uz.zgora.pl) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
APhR

Patronat medialny
logo_ptft

Informacje dodatkowe

Ilość stron

368

ISBN

978-83-66315-75-4

Okładka

Okładka twarda

Format

ebook, książka

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Spis treści

Wstęp (Tomasz Mróz) 7

I. Platonica 19
1. Lizys 21
2. Charmides 33
3. Laches 43
4. Eutydem 55
5. Menon 67
6. Kratylos 80
7. Jak Platon w Rzeczypospolitej przedstawił ideę Dobra 97
8. Teetet 108
9. Parmenides 124
10. Sofista 145
11. Filebos 168
12. Timajos 188
13. O mitycznej opowieści Platona na temat Atlantydy 201
14. Prawa 207
15. Czy Platon wyznawał pogląd o istnieniu dwóch dusz świata 238

II. Aristotelica 249
1. O duszy 251
2. Metafizyka 262
3. Etyka Nikomachejska 298
4. Arystoteles o sposobach poznania 323

III. Auto-biographica 337
1. Vita z doktoratu (1910 r.) 339
2. List z 1 czerwca 1926 r. do Stanisława Kota 341
3. List z 25 sierpnia 1931 r. do Tadeusza Sinki 345
4. List z 4 grudnia 1937 r. do Marcelego Handelsmana 347
5. Fragment listu z 17 grudnia 1940 r. do Zuzanny Gabryelewicz (z domu Szumówny) i jej męża Kazimierza 355
6. Mój życiorys (1957 r.) 357

Indeks osób, w tym postaci z dialogów Platona i postaci mitycznych 361

Polecamy również