Skip to content Skip to footer

Kancelaria Sejmu w transformacji 1990-1993

Ryszard Stemplowski

42,00 

Kup e-booka

Kancelaria Sejmu (urząd obsługi Sejmu) wykonuje wszystko to, co nie jest zastrzeżone dla posłów, lecz musi być zrobione w zakresie organizacyjnym, prawnym, eksperckim, informacyjnym, finansowym i technicznym, żeby Sejm mógł funkcjonować. Autor tej książki był szefem Kancelarii Sejmu od 1 czerwca 1990 r. do 15 grudnia 1993 r. Podlegał Prezydium Sejmu i Marszałkowi Sejmu. Był zwierzchnikiem wszystkich pracowników Kancelarii (ok. 1100 osób). Zarządzał majątkiem (rozbudowywana infrastruktura sejmowo-senacka) oraz projektował i wykonywał budżet Kancelarii Sejmu (tzn. budżet Sejmu z Kancelarią). Rozpoczął i prowadził ustrojowo-transformacyjną reformę Kancelarii. Witając członków Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów I kadencji demokratycznie wybranego Sejmu (1991) marszałek przypomniał, że zgodnie z regulaminem w posiedzeniach tych organów uczestniczy z głosem doradczym szef Kancelarii, a ponadto „udział szefa Kancelarii w czynnościach marszałka i Prezydium jest wskazany jako ich powiernika i pewnego rodzaju notariusza ich działań”.

Internetowy aneks
https://stemplowski.pl/ia.html
zawiera materiały niepomieszczone w książce.

Ryszard Stemplowski
Prawnik (UWr) i historyk (IH PAN).
Profesor nauk humanistycznych.
Szef Kancelarii Sejmu (1990—1993).
Ambasador w Londynie (1994—1999).
Dyrektor – organizator PISM (1999—2004).
Wykładał na Uniwersytecie Jagielońskim i na Akademii Ignatianum.
Pełne CV: https://stemplowski.pl

O istnieniu wyrafinowanej koncepcji zapisywania myślowych obrazów wiedziałem od dawna, ale zawsze coś pilniejszego miałem na warsztacie, więc jej analizowanie i ewentualne stosowanie odkładałem na rok mojej osiemdziesiątej rocznicy urodzin (2019). Miałem zacząć od rejestrowania obrazów znanych mi z bezpośredniego doświadczenia wycinków ustrojowej transformacji, prowadzącej od autokratycznego socjalizmu państwowego Polski uzależnionej od ZSRR do demokratycznego państwa praworządnego społecznej gospodarki rynkowej, suwerennie współdziałającego w Unii Europejskiej i NATO, czyli obrazów Polski na drodze ze światosystemowych peryferii do centrum grupującego państwa najwyżej rozwinięte. Zamierzałem myślowe obrazy wyrazić językiem, poczynając od sejmowo­‑kancelaryjnej reformy. Wiedziałem, że w ten sposób poszerzę też źródłowe zasoby przyszłego autora naukowej monografii Historia Kancelarii Sejmu. Mnie na jej napisanie już sił nie starcza. A do bardziej osobistego i poniekąd łatwiejszego pisania o mej pracy dla Sejmu i tak byłem już od dawna zachęcany przez obydwie córki.

(Fragment Wstępu autora)

Informacje dodatkowe

Ilość stron

444

ISBN

978-83-66941-20-5

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2022

Format

ebook, książka

Opis

Spis treści

Objaśnienia 6
Wstęp 9
Część I. Przed Kancelarią (kwiecień 1989 – maj 1990) 27
Część II. W Kancelarii (czerwiec 1990 – grudzień 1990) 39
Lista nazwisk autorów i tytułów ich prac 368
Organigramy 372
Organigram 1. Kancelaria Sejmu, czerwiec 1990 r. 372
Organigram 2. Kancelaria Sejmu od dnia 25 września 1990 r. do dnia 25 lutego 1993 r. 373
Organigram 3. Kancelaria Sejmu od dnia 25 lutego 1993 r. 374
Organigram 4. Kancelaria Sejmu, stan na 30 listopada 1993 r. i planowane zmiany od 1.12.1993 r. 375
Organigram 5. Zespół kierowniczy w Kancelarii Sejmu 376
Przypisy 377
Indeks nazwisk 392
Fotografie 403

Polecamy również