Skip to content Skip to footer

Kwestie dyskutowane o prawdzie t. I-II

Św. Tomasz z Akwinu

Nakład wyczerpany

Pierwsze wydanie polskie.

Informacje dodatkowe

ISBN

83-910661-0-X

Tłumaczenie

Adam Aduszkiewicz

Opis

Od redakcji:
Kwestie dyskutowane o prawdzie są jednym z najważniejszych dzieł Tomasza z Akwinu. Powstały one na samym początku kariery naukowej Tomasza na Uniwersytecie Paryskim i były pierwszym tak obszernym sformułowaniem jego zasadniczych koncepcji, które były potem uzupełniane i rozwijane w Summie przeciwko poganom i Summie teologii. (…) Książka jest pierwszym polskim, kompletnym przekładem De veritate, trzecim na świecie, po przekładzie angielskim i niemieckim Edyty Stein.