Skip to content Skip to footer

Traktat o człowieku

Św. Tomasz z Akwinu

Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-08-9

Tłumaczenie

Stefan Swieżawski

Opis

Ze Wstępu tłumacza:
(…) Coraz wnikliwsza refleksja nad dokonującym się w ciągu wieków rozwojem filozofii w Europie pozwala dojrzeć wyjątkowe znaczenie metafizyki i – opartej na tej filozofii bytu – koncepcji człowieka wypracowanej przez Tomasza z Akwinu. Jego filozofia człowieka (jak to powszechnie było przyjęte w wiekach średnich) wpleciona jest w tworzoną przez Tomasza wielką syntezę teologii. Ta filozoficzna antropologia, której znaczenie i aktualność są wyjątkowe, nie doczekała się do tej pory należnego jej dowartościowania i wykorzystania. W przedstawionych w tym tomie kwestiach mieści się zarys najgłębszej i najwszechstronniej ujętej filozofii człowieka opartej na założeniach zdecydowanie realistycznej metafizyki.