Skip to content Skip to footer

Traktat o roztropności

Św. Tomasz z Akwinu

Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-61199-27-4

Tłumaczenie

Włodzimierz Galewicz

Opis

Traktat o roztropności jest już trzecim – po Traktacie o cnotach (2006) oraz Traktacie o szczęściu (2008) – studium z za­kre­su filozoficznej etyki, wyodrębnionym z “Summy teologii” św. Tomasza z Akwinu. Obejmuje on kwestie 47–56 z „drugiej części drugiej części” (Secunda Secundae) Tomaszowego dzieła, w których Akwinata przedstawia swoją koncepcję roztropności czy też praktycznej mądrości (prudentia), stanowiącą (…) swoistą kontynuację Arystotelesowskiej teorii phronęsis.

(fragment Wstępu tłumacza)