Skip to content Skip to footer

Światło wieczności

54,60 

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-61199-23-6

Tłumaczenie

Jacek Chmielewski

Opis

Doświadczenie religijne utwierdza człowieka w realności innego, boskiego świata nie tym, że dowodzi jego istnienia albo rozmaitymi argumentami przekonuje o konieczności istnienia tego ostatniego, lecz tym, że wprowadza go w żywy, bezpośredni kontakt z rzeczywistością religijną, pokazuje mu ją. Na autentyczną religijną ścieżkę wchodzi wyłącznie ten człowiek, który na swojej życiowej drodze realnie spotkał się z bóstwem, kogo bóstwo dosięgło, na kim wywarło swój przemożny wpływ. Doświadczenie religijne w swojej bezpośredniości nie jest ani naukowe, ani fi­lo­zo­ficzne, ani estetyczne, ani etyczne i podobnie jak nie da się umysłem poznać piękna (można o nim wyłącznie po­myś­leć), tak myśl ma jedynie blade pojęcie o palącym ogniu doświadczenia religijnego. Ażeby zrozumieć religię, poznaćspecificum tego, co religijne w jego swoistości, należy poznawać życie tych, którzy są w religii geniuszami (podobnie jak w estetyce norm piękna nie ustanawiają prze­cież wykłady profesorów estetyki, lecz dzieła ar­ty­stycz­ne­go geniuszu). Życie świętych, ascetów, pro­ro­ków, twórców religii i żywe pomniki religii: piś­mien­nictwo, kult, zwyczaj, słowem, to, co można nazwać fenomenologią religii – oto, co na równi z osobistym doświadczeniem każdego daje lepszy wgląd w dziedzinę religii aniżeli abstrakcyjne filozofowanie o niej.

(fragment Wstępu)