Skip to content Skip to footer

Dzienniki. Tom I: Lata 1944–1960

Władysław Tatarkiewicz

73,50 

Kup e-booka

Chronologiczny zakres Dzienników Władysława Tatarkiewicza obejmuje lata 1944–1960 (tom I) oraz 1961–1976 (tom II). Tom pierwszy nie jest tylko zapisem filozoficznej refleksji autora lecz dokumentem historycznym, relacją pisaną na bieżąco, z dnia na dzień, przez znakomitego obserwatora i sprawozdawcę jednocześnie. Oprócz spraw codziennych związanych z trudami powojennej egzystencji, troski o rodzinę i znajomych, kontaktów towarzyskich, filozof opisuje pierwsze próby reaktywowania życia akademickiego i naukowego w nowej rzeczywistości. Na kartach Dzienników pojawiają się najwybitniejsze postaci polskich filozofów i naukowców, artystów, dziennikarzy. Notatki są lakoniczne, pisane skrótami, nazwiska i imiona zapisane inicjałami. Pierwotnie nie były przeznaczone do publikacji. Opracowanie tekstu przez zespół Profesora Radosława Kuliniaka (D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak), wymagało benedyktyńskiej cierpliwości, ogromnej erudycji i znajomości kontekstu historycznego. Odkryty niedawno i wydobyty z bibliotecznych półek rękopis Dzienników, można uznać za narodowe dobro.

Władysław Tatarkiewicz zapisywał swoje wspomnienia i inne zapiski już w okresie wcześniejszym. Dzienniki prowadził od wczesnych lat dorastania do Powstania Warszawskiego. Wówczas w pośpiechu, opuszczając swój warszawski dom i uciekając stamtąd przed groźbą utraty życia, pozostawił stare Dzienniki. Uległy one spaleniu wraz z całym dobytkiem, a zdarzenia w nich zawarte filozof nigdy później już tak szczegółowo nie odtworzył. Część z nich spróbował opisać wraz z żoną Teresą we Wspomnieniach (Warszawa 1979), wydanych przez ich syna Krzysztofa Tatarkiewicza i w innych pracach wspomnieniowych. Dlatego Dzienniki, które przygotowaliśmy do wydania posiadają wartość unikatową, jako dokument i świadectwo epoki.

Patronat medialny:
kronos
logo_ptft
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
mkidn_01

Informacje dodatkowe

Ilość stron

795

ISBN

978-83-65031-46-4

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2019

Format

ebook, książka

Książka jest dostępna również w pakiecie:

Opis

Spis treści

Wstęp 7

Biografia Władysława Tatarkiewicza Część pierwsza. Lata 1886–1939 17

Rozdział pierwszy 19
Dom rodzinny. Dorastanie. Gimnazjum. Matura. Śmierć ojca. Studia na Cesarskim Uniwersytecie. Prawo i filozofia. Tajne komplety. Kontakty z Adamem Mahrburgiem.

Rozdział drugi 35
Wyjazd na studia do Zurichu. Władysław Korniłowicz i Edward Loth. Niedostatki filozofii w Zurichu. Berlin. Życie proletariackie z Romanem Dmochowskim. Stefan Spiess i życie kulturalne Berlina. Hermann Cohen w Berlinie. Przenosiny do Marburga.

Rozdział trzeci 44
Pierwsze kroki w Marburgu. José Ortega y Gasset i Władysław Tatarkiewicz o filozofii marburskiej. Studia u Hermana Cohena i Paula Natorpa. Przesyt filozofią Kanta i Platona. Kontakty z Nicolai Hartmannem i Heinzem Heimsoethem. Studia nad Arystotelesem. Doktorat z Arystotelesa. Recenzje Hermanna Cohena, Paula Natorpa i Franza Richarza. Rygorozum. Publikacja doktoratu. Koniec studiów w Marburgu.

Rozdział czwarty 64
Powrót ze studiów. Kontakty z Władysławem Weryhą. Lwów. Kazimierz Twardowski i lwowscy historycy sztuki. W Paryżu u Henri Bergsona. Marburski jubileusz Hermanna Cohena. Petersburg. Badania nad archiwum stanisławowskim. Czas spędzony między sztuką a nauczaniem filozofii.

Rozdział piąty 93
Wakacje na Lido. Powrót do Warszawy. Wojenne działania organizacyjne Władysława Weryhy. „Rudolf Valentino”. Powołanie Instytutu Filozoficznego. Działania generała Hansa Hartwiga von Beselera. Bohdan Graf Hutten von Czapski – administrator. Polski Uniwersytet Warszawski.

Rozdział szósty 109
Powołanie Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze zajęcia Władysława Tatarkiewicza. Studenci i praca koła filozoficznego. Śmierć Weryhy. O polską niepodległość. Strajki uczelniane. Troska i odpowiedzialność.

Rozdział siódmy 119
Kontakty z Kazimierzem Twardowskim. Komisja Stabilizacyjna i nowy skład profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdział ósmy 134
Ponowne starania habilitacyjne. Decyzje Kazimierza Twardowskiego. Rozprawa habilitacyjna. Termin kolokwium habilitacyjnego. Kolokwium habilitacyjne. Spór o tytuł. Władysław Tatarkiewicz docentem prywatnym na Uniwersytecie Lwowskim. Brak posady na Uniwersytecie Warszawskim.

Rozdział dziewiąty 142
Kiedy ślub? Propozycja angażu w Wilnie. Wilno a może Londyn? Odkrycie wileńskie. Koledzy z Uniwersytetu. Wileńscy studenci. Zajęcia uniwersyteckie.

Rozdział dziesiąty 152
Obietnica Kazimierza Twardowskiego. Stan filozofii wileńskiej. Kontakt z Wincentym Lutosławskim. Zapowiedzi Józefa Wrzoska. Korespondencja Władysława Tatarkiewicza z Kazimierzem Twardowskim. Propozycja rektora i dziekana Uniwersytetu Wileńskiego. Nominacja profesorska. Wojna polsko-ruska.

Rozdział jedenasty 165
Ponownie w Wilnie. Tymczasem Paryż. Z Wilna do Poznania. Referencje poznańskie. Druga nominacja na profesora nadzwyczajnego. Poznańskie życie towarzyskie. Uniwersytet w Poznaniu. Prace nad materiałami wileńskimi.

Rozdział dwunasty 178
Warszawski bałagan. Kolejna próba nominacji profesorskiej w Warszawie dla Kazimierza Twardowskiego. Układ wymienny. Nieroztropność Komisji filozoficznej. Profesura nadzwyczajna dla Władysława Tatarkiewicza. Jeszcze jeden rok w Poznaniu. W Warszawie po raz wtóry.

Rozdział trzynasty 188
Powrót do Warszawy. Ponownie w „Przeglądzie Filo­zoficznym”. Życie towarzyskie. Zajęcia w katedrze historii filozofii. I Zjazd Filozofów Polskich we Lwowie. Narodziny syna Krzysztofa Tatarkiewicza. Gospodynie w domu Tatarkiewiczów. Zachowane protokoły seminaryjne z lat 1924/1925. Zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Propozycja Zakładu „Ossolineum”. W Radoryżu o Historii filozofii. Dobra forma wydawnicza Władysława Tatarkiewicza.

Rozdział czternasty 202
Opóźniona podróż poślubna do Italii. Zajęcia akademickie. Kolejny zeszyt seminaryjny. Prace nad Historią filozofii. Wykłady z historii filozofii w Instytucie Filozoficznym. Polski Zjazd Wychowania Moralnego. Ostatnia w 1926 roku sesja historii filozofii. Przygotowania do wyjazdu paryskiego. Paryż.

Rozdział piętnasty 209
Powrót z Paryża i urlop naukowy. Kwestia nominacji na profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim. Nominacja do Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Kolejny rok zajęć akademickich. II Zjazd Filozofów Polskich. Wileńskie spotkania z historią filozofii. Krótkie wypady edukacyjne do Oslo, Kopenhagi, Sztokholmu. Zmiany w zajęciach akademickich. Wznowienie wystąpień w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. Wykłady we Włoszech. Nicolai Hartmann w Warszawie. Inne odczyty i publikacje Władysława Tatarkiewicza.

Rozdział szesnasty 220
Wykłady akademickie. Dwa kongresy światowe. Kolejne wykłady akademickie. Publikacja podręcznika do Historii filozofii. Ponownie w Paryżu! Do Londynu przez Międzynarodowy Kongres Historii Sztuki w Sztokholmie. Z Ossowskimi u grobu Francisa Bacona. Kongres w Pradze. Wybór do Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Brazylia. III Zjazd Filozofów Polskich. Bruksela i Bułgaria. Ostatnie wojaże przed wybuchem II wojny światowej.

Dzienniki Władysława Tatarkiewicza Lata 1944–1960

Zeszyt pierwszy: Rok 1944 247

Zeszyt drugi: Rok 1944 255

Zeszyt trzeci: Zima 1945 264

Zeszyt czwarty: Zima 1945 roku (od stycznia 1945 roku) 274

Zeszyt piąty: Wiosna 1945 roku 284

Zeszyt szósty: Lato 1945 roku 295

Zeszyt siódmy: Od jesieni 1945 roku do lata 1946 roku 306

Zeszyt ósmy: Jesień 1946 329

Zeszyt dziewiąty: 1947 rok 341

Zeszyt dziesiąty: Od jesieni 1947 roku do lata 1949 roku (część pierwsza) 353

Zeszyt jedenasty (część pierwsza): Lato 1948 roku 363

Zeszyt dziesiąty: Od jesieni 1947 roku do lata 1949 roku (część druga) 368

Zeszyt jedenasty (część druga): od czerwca 1949 roku do lipca 1950 roku 385

Zeszyt dwunasty: Lato i jesień 1950 411

Zeszyt trzynasty: Od listopada 1950 roku do lipca 1952 roku 424

Zeszyt czternasty: Od lipca 1952 roku do czerwca 1954 roku 480

Zeszyt piętnasty: Od czerwca 1954 roku do października 1955 roku 539

Zeszyt szesnasty: Od listopada 1955 do czerwca 1956 578

Zeszyt siedemnasty: Od czerwca 1956 roku do końca 1957 roku 604

Zeszyt osiemnasty: Styczeń 1958 – styczeń 1959 659

Zeszyt dziewiętnasty: Od 4 lutego 1959 roku do 3 kwietnia 1960 roku 685

Indeks nazwisk 714

Polecamy również