Skip to content Skip to footer

Traktaty teologiczne

Nakład wyczerpany

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-89637-83-3

Tłumaczenie

Agnieszka Kijewska

Opis

Ze Wstępu tłumaczki:
(…) Opuscula sacra – pod takim tytułem znana jest grupa pięciu traktatów teologicznych przypisywanych Boecjuszowi. (…) Dziełka te podejmują dyskutowane wówczas zagadnienia teologiczne, uściślając za pomocą narzędzi logicznych język teologicznej debaty. A zatem również w obszarze problematyki teologicznej odciskają się ślady filozoficznych zainteresowań Boecjusza. (…) Ten nowy dyskurs teologiczny charakteryzował się metodą dialektyczną i rygorem argumentacji oraz naukowością aparatu pojęciowego, a jego język był daleki od religijnego mistycyzmu. Dzięki temu teologia staje się dyscypliną bardziej naukową, techniczną.