Skip to content Skip to footer

Geoinfologia jako techniczny system przygotowania intelektualnego, tworzenia i celowości geoinformacji, działający w dziedzinie geodezji i kartografii

Władysław Baka

45,00 

Kup e-booka

Książka o oryginalnym, nie spotykanym dotąd w polskim piśmiennictwie technicznym, tytule: „Geoinfologia”, z podtytułem: jako techniczny system przygotowania intelektualnego, tworzenia i celowości geoinformacji, działający w dziedzinie geodezji i kartografii jest opracowaniem zasługującym ze wszech miar na uznanie Czytelnika, interesującego się nie tylko zagadnieniami geodezji i kartografii, lecz także zagadnieniami pokrewnymi bądź nawet pobocznymi. Książka łączy bowiem i wykorzystuje w sposób umiejętny różne wątki, co nadaje jej widoczny na pierwszy rzut oka koloryt twórczy. Można tu wymienić geodezję i kartografię, geodezję zintegrowaną czy geomatykę. Znajdują tu też poczesne miejsce zagadnienia z takich dziedzin jak: socjologia wiedzy, prakseologia, prawo, psychologia a także filozofia. By wykorzystać i łączyć problemy o różnym charakterze ze wspomnianych dziedzin konieczna jest znacząca wiedza. Autor taką wiedzę posiadł w szerokim zakresie. Sposób jej wykorzystania w połączeniu z prowadzoną przez Autora od lat pogłębioną analizą zagadnień geodezji i kartografii na tle problematyki zarządzania państwem, doprowadził właśnie do powstania tej książki.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
emerytowany nauczyciel akademicki
Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków

Informacje dodatkowe

Ilość stron

137

ISBN

978-83-66315-27-3

Okładka

Okładka twarda

Format

ebook, książka

Opis

Spis treści
1. Dlaczego ta książka? 5
2. Wprowadzenie 11
3. Historia i współczesność systemu 21
4. Prakseologiczne aspekty w działalności systemu 26
5. O systemach w świetle różnych dziedzin naukowych 31
6. Socjologiczne aspekty środowisk zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 34
6.1. Istniejąca sytuacja branży 34
6.2. Układ sił poszczególnych zawodowych grup społecznych 37
6.3. Społeczny status geodety w wykonywaniu swojego zawodu 41
6.4. Zakończenie rozdziału 42
7. W kwestii ogólników i pisania prawa 45
8. Definicje w systemach informacji przestrzennej 50
9. Cele systemu 57
10. Struktura systemu geoinfologii 61
10.1. Wprowadzenie do struktury systemu 61
10.2. Założenia ogólne 64
10.3. Założenia szczegółowe czyli czego oczekujemy po jego ustanowieniu 65
10.4. Struktura logiczna systemu w ujęciu macierzowym 68
11. O zawodzie 79
11.1 Zawody w geodezji i kartografii 85
11.2 Właściwości i cechy zawodu mierniczego 87
11.3 Geodeta w doktrynie funkcjonowania systemu geoinformacyjnego 89
12. Samorząd zawodowy miernictwa geodezyjnego 100
12.1. Historia starań środowisk mierniczych – podstawy naukowe samorządu stanowo-zawodowego w świetle Etyki szczegółowej 100
12.2. Podstawy prawne 104
13. Przesłanki do opracowania ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego RP 109
13.1 Aspekt prawny zawodu zaufania publicznego 109
13.2. Ważne powody powołania ustawy – w dzisiejszym stanie systemu 112
13.3. Ważne powody powołania ustawy jako oczekiwane skutki po jej wydaniu 115
13.4. Struktura ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego RP 117
14. Zakończenie 123
15. Literatura 129
Indeks nazwisk 132
Wykaz skrótów 134
Opinia o książce 135

Polecamy również