Skip to content Skip to footer

Wprowadzenie do filozoficznej mistyki | Pierwsze wydanie polskie

Nakład wyczerpany

Przez „filozoficzną mistykę” rozumiemy na razie w ogólności taki kierunek myślowy, który wykraczając poza racjonalne oraz dialektyczne myślenie lub raczej cofając się za nie, powołuje się na doświadczenie jedności „ja” i zasady świata, tkwiące u podstaw wszystkich innych poszczególnych doświadczeń.

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88524-39-9

Tłumaczenie

Józef Marzęcki

Opis

Przedmowy autora:
Przez „filozoficzną mistykę” rozumiemy na razie w ogólności taki kierunek myślowy, który wykraczając poza racjonalne oraz dialektyczne myślenie lub raczej cofając się za nie, powołuje się na doświadczenie jedności „ja” i zasady świata, tkwiące u podstaw wszystkich innych poszczególnych doświadczeń. Myślenie to obecne jest we wszystkich fazach Zachodniej filozofii, jak również w filozoficznych systemach Indii i Chin.(…) Filozoficzną mistykę można w tym sensie rozumieć jako odrębną dyscyplinę filozofii, ale i jako określoną linię rozwojową historii filozofii, być może nawet jako pierwotny i przewodni motyw filozofowania (…).