Skip to content Skip to footer

Król Podbeskidzia | Biografia kpt. Henryka Flame “Bartka”

Henryk Flame urodzony w 1918 roku dorastał w pierwszym poko­leniu, które otrzymało od losu dwadzieścia lat wolności. Właśnie te dwadzieścia lat ukształtowało poko­lenie, które zapisało się tragicznie na kartach historii Polski. Byli to ludzie świadomi swych obowiązków wobec ojczyzny i narodu.

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-61199-10-6

Opis

Henryk Flame urodzony w 1918 roku dorastał w pierwszym poko­leniu, które otrzymało od losu dwadzieścia lat wolności. Właśnie te dwadzieścia lat ukształtowało poko­lenie, które zapisało się tragicznie na kartach historii Polski. Byli to ludzie świadomi swych obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Wychowanie i życie Henryka Flame jest właśnie przykładem tego pokolenia. Pokolenia „Kolum­bów”, które całą swoją młodość, najwspanialszy okres w życiu, poświęcili w walce o wolną Polskę. Z chwilą wybuchu II wojny światowej Henryk miał dwadzieścia jeden lat, a gdy zakończył w tragiczny sposób „swoją” wojnę miał lat dwadzieścia dziewięć. Cały ten okres poświęcił walce o nie­pod­ległe państwo. On i jemu podobni mieli marzenie, żeby ich dzieci wychowały się w Polsce, w której sami dorastali, dlatego nie złożył broni gdy przyszło sowieckie „wyz­wolenie”. On i setki innych wychowanych w Polsce mię­dzywojennej, w lasach, w górach i na łąkach, toczyli bez­litosny bój, gdyż wciąż mieli marzenia, których nie potrafiła zniszczyć komunistyczna rzeczywistość.

Zakończenie to, jest podsumowaniem historii życia nie tylko Henryka Flame, ale każdego z jego podko-mendnych. Każdego, bez wyjątku, kto w tamtych tra­gicz­nych dniach głośno odważył się wymówić słowo „wolność”. Jest to więc podsumowanie działalności zgrupowania „Bartka” podporządkowanego Narodowym Siłom Zbrojnym – legendarnej armii Polski Podziemnej, w której tysiące chłopców i dziewcząt w swej młodości i entuzjazmie, zapa­lonych idealizmem i wiarą z bojowym okrzykiem: śmierć wrogom ojczyzny, szli do walki, a tarcze ryngrafów z Matką Boską chroniły ich młode piersi przed wrogą kulą. (…)

(fragment Zakończenia Autora)