Skip to content Skip to footer

Chrześcijaństwo i spotkanie religii świata

Paul Tillich

50,40 

Książka Paula Tillicha Chrześcijaństwo i spotkanie religii świata, zawiera cztery prelekcje o tym samym tytule, wygłoszone jesienią 1961 r. w Low Memorial Library Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, w ramach Wykładów Bamptona. Filozof przedstawia w nich kilka punktów widzenia istotnych dla zrozumienia relacji chrześcijaństwa z pozostałymi wielkimi religiami świata, takimi jak judaizm, islam, buddyzm czy hinduizm, jako „religiami właściwymi”. A także z quasi-religiami, do których zalicza sekularyzm, nacjonalizm, faszyzm, komunizm, czy socjalizm. Teologa zajmuje więc uniwersalistyczny charakter chrześcijaństwa, konfrontującego się z wieloma kulturami, religiami i ideologiami.
Natomiast Wstęp tłumacza, Jacka Aleksandra Prokopskiego, to egzystencjalna refleksja nad tym, co minione, zwłaszcza nad wspólnymi korzeniami cywilizacji monoteistycznej wywodzącej się od Abrahama. Polski filozof kreuje także szerszą, uwspółcześnioną eschatologiczno-polityczną wizję dziejów świata. Zaś filozoficzno-teologiczna struktura eseju daje mu możliwość krytycznego spojrzenia na chrześcijaństwo pośród wielości dróg zbawienia.
Nie sposób więc ominąć rodzących się podczas lektury egzystencjalnych kontrowersji, jak również pytań o tajemnicę ludzkiej egzystencji, pewność wiary, wybór religijnej drogi, o Biblię, kondycję Kościoła, szatańskie iluzje. Nie mówiąc już o tym, że książkę Tillicha, podobnie jak Wstęp Prokopskiego, cechuje rzadko spotykana religijna odwaga, szczególnie w świecie intelektualnym, gdzie występuje całe mnóstwo światopoglądowego kłamstwa i manipulacji. Książka ta powinna więc dotrzeć do każdego, kto ma otwarty umysł i pragnie zrozumieć niezwykle ważny, bo religijny i ideologiczny aspekt obecnej sytuacji na świecie. Wreszcie powinna sprowokować do krytycznego myślenia nie tylko w odniesieniu do relacji chrześcijaństwa z religiami świata, lecz przede wszystkim odnośnie do własnej natury, do nas samych, tutaj i teraz.
Marcin Hintz

Informacje dodatkowe

Tytuł oryginalny

Christianity and the Encounter of the World Religions

Tłumaczenie

Jacek A. Prokopski

Okładka

Okładka twarda

Ilość stron

192

ISBN

978-83-66941-66-3

Data wydania

2023

Patronat medialny:

Opis

Spis treści

Jacek Aleksander Prokopski – Wstęp. Chrześcijaństwo nie jest samotną wyspą. Szkic z pogranicza filozofii i teologii religii 9
Słowo na powitanie 9
Prawda 12
Religia 41
Zbawienie 85
Słowo na pożegnanie 112

Chrześcijaństwo i spotkanie religii świata
Paul Tillich – Przedmowa. Cztery Wykłady Bamptońskie 117
Wykład pierwszy. Spojrzenie na teraźniejszą sytuację: religie, quasi-religie i ich spotkania 119
Wykład drugi. Chrześcijańskie zasady oceny religii niechrześcijańskich 135
Wykład trzeci. Rozmowa chrześcijańsko­‑buddyjska 158
Wykład czwarty. Samoocena chrześcijaństwa w świetle spotkania z religiami świata 173

Indeks osobowy 187

Polecamy również