Skip to content Skip to footer

Teologia kultury

Paul Tillich

Nakład wyczerpany

Tillich sprowadza religię „na ziemię”, twierdząc, że jest ona ze wszystkich do­świadczeń przeżyciem najbardziej ludzkim, że jest gruntem i głębią życia duchowego każdej wrzuconej w świat egzystencji. Człowiek nie potrafi, a nawet nie chce, w żadnym wymiarze swojej ziemskiej egzystencji, żyć bez religii, ponieważ jest ona istnieniem, uniwersalnością, bytem bez początku i końca. Posiada wreszcie realny wymiar – bowiem istnieć będzie tak długo, jak długo będzie istniał człowiek. Z tej to przyczyny nie można rozgraniczać ludzkiej rzeczywistości, dzieląc ją na sferę sacrumprofanum. Świat jest całością i jako taki stanowi Boskie Sanktuarium. Każda dziedzina życia, ludzkiej kultury, powinna więc ulec sakralizacji w myśl judeochrześcijańskiego monizmu i uniwersalizmu. Zaś głównym zainteresowaniem teologii powinno stać się istnienie Boga, jako odpowiedzi na pytanie ukryte w bycie, pytanie o sens tego, co jest, o znaczenie świata i naszej egzystencji. Taka teologia – będąc sposobem na interpretację współczesnej rzeczywistości – odróżnia się od tradycyjnych jej form, w których obiektem refleksji pozostaje biblijny Bóg, zwłaszcza w zakresie eklezjalnej wiary sformułowanej w dogmatach. Teologia kultury, przeciwnie, podlega nieustannej odnowie w świetle globalnego rozwoju współczesnego świata i miejsca, jakie zajmuje w nim pojedynczy człowiek. Jest teologią odpowiadającą, to znaczy apologetyczną, poszukującą doskonałej jedności, w której religia jest treścią kultury, a kultura jest formą religii.
Jacek Aleksander Prokopski

Patronat medialny:
Kronos
Odra
Nowa Krytyka
Teologia Polityczna
logo_ptft
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
mkidn_01
35lat-wydawnictwa

Informacje dodatkowe

Ilość stron

256

ISBN

978-83-65031-10-5

Okładka

Okładka twarda

Format

ebook, książka

Tłumaczenie

Jacek A. Prokopski

Data wydania

2020

Opis

Spis treści

Przedmowa. Kłopot z chrześcijańską kulturą – Marcin Hintz 5
Wstęp. Paula Tillicha sakralizacja kultury albo apologia „przegranych” spraw – Jacek Aleksander Prokopski 11
TEOLOGIA KULTURY
Słowo wstępne 55
Część pierwsza. Rozważania podstawowe 57
I. Religia jako wymiar duchowego życia człowieka 59
II. Dwa typy filozofii religii 65
III. Walka pomiędzy czasem a przestrzenią 81
IV. Aspekty religijnej analizy kultury 90
Część druga. Dociekania egzystencjalne 99
V. Istota języka religijnego 101
VI. Protestantyzm i styl artystyczny 113
VII. Filozofia egzystencjalna: znaczenie historyczne 119
VIII. Teologiczne znaczenie egzystencjalizmu i psychoanalizy 149
IX. Nauka i teologia: dyskusja z Einsteinem 161
X. Moralizmy i moralność: etyka teonomiczna 166
XI. Teologia edukacji 177
Część trzecia. Kulturowe porównania 187
XII. Pokonanie intelektualnego prowincjonalizmu: Europa i Ameryka 189
XIII. Religia w dwóch społeczeństwach: Ameryka i Rosja 204
XIV. Ocena Martina Bubera: myśl protestancka i żydowska 213
Część czwarta. Podsumowanie 223
XV. Komunikowanie chrześcijańskiego przesłania: pytanie do chrześcijańskich duchownych i nauczycieli 225
Kalendarium 236
Nota redakcyjna wydania amerykańskiego 250
Indeks osobowy 251

Recenzja
Pobierz plik recenzji

[gview file=”http://derewiecki.pl/wp-content/uploads/2020/12/Teologia-kultury-recenzja.pdf”]

Polecamy również