Skip to content Skip to footer

Władysław Tatarkiewicz (1886-1980). Pamięć i wspomnienie

77,70 

Kup e-booka

Informacje dodatkowe

Ilość stron

400

ISBN

978-83-66941-35-9

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2022

Książka jest dostępna również w pakiecie:
Logo STdR Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej
Patronat medialny:

Opis

Nazwał ktoś niedawno Profesora Tatarkiewicza „uczonym warszawskim”. Jest to prawda. Profesor Tatarkiewicz związany jest nie tylko od pół wieku z Uniwersytetem Warszawskim, związany jest też z samą Warszawą: Warszawą Zamku, Wilanowa, Łazienek, Pałacu pod Blachą, Arsenału i Reduty Ordona. Ale myślę, że z równą prawdą nazwać można Profesora Tatarkiewicza uczonym świata. Jest bowiem jednym z najznamienitszych obywateli tej wielkiej społeczności świata uczonych, w której rządzą jedynie prawa prawdy, wolności i wzajemnego szacunku, i gdzie każdy – jak to w Atenach powiedział Perykles – „może z największym wdziękiem i swobodą rozwijać wszechstronnie najbardziej różnorodne zdolności”. Ta Republika uczonych jest dziwnym tworem ontycznym. Jak kosmos Einsteina ma czwarty wymiar: czas. Spotykają się w niej bowiem i współżyją myśliciele wszystkich czasów. Profesor Tatarkiewicz ma w tej Republice wysoką rangę i rozległe koneksje. Znają Go i pozostają z Nim w stałym kontakcie współcześni Mu badacze, którym przewodniczy na zjazdach międzynarodowych i z którymi tworzy międzynarodowe formy współpracy filozoficznej. Lecz czuje się Profesor Tatarkiewicz też świetnie w owym czwartym wymiarze Republiki uczonych. Sine ira et studio rozważa myśl filozofów dawnych, a darząc ich przyjaźnią, nadaje ich myślom przejrzysty, zrozumiały kształt. Jakby zgadzał się z Leibnizem, że w każdym szczerym wysiłku intelektualnym dostrzec można jakiś krok ku prawdzie. Ten krok ku prawdzie Profesor Tatarkiewicz umie wykryć w duchowym kontakcie z myślą drugiego człowieka, okazując mu zawsze pełnię życzliwości i dobroci, którą na co dzień ma dla każdego z nas. Filozof świata, Profesor Tatarkiewicz nie przestaje być filozofem polskim – i dobrze Polsce służy nie tylko w swej misji nauczycielskiej, którą realizuje nawet w najtrudniejszych chwilach, ale służy dobrze polskiej sprawie i wtedy właśnie, gdy dziełami swymi wpisuje polską myśl filozoficzną na karty historii de la Grande Rèpublique des Lettres.

(Z mowy okolicznościowej wygłoszonej przez Izydorę Dąmbską na spotkaniu Komitetu Redakcyjnego „Biblioteki Klasyków Filozofii”, w 80-tą rocznicę urodzin Władysława Tatarkiewicza, w dniu 27 czerwca 1966 roku).

Wprowadzenie 5

 

I. Kalendarium życia i twórczości Władysława Tatarkiewicza

Kalendarium życia i twórczości Władysława Tatarkiewicza (1886–1980) 11

 

II. Listy

Listy Władysława Tatarkiewicza do Jana Tatarkiewicza z czasów II wojny światowej 129

 

III. Wiersze

Wiersze 163

 

IV. Teksty

Nowe obrazy w Luwrze 173

Wspomnienie o tajnym nauczaniu 1939–1945 176

Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań 181

Notatka o sobie 194

Ciekawość 199

Wielcy i bliscy 202

Przemówienie w Jabłonnie z 21 lutego 1976 208

 

V. Wspomnienia

Elżbieta Skrzyńska, Wspomnienia o moim Stryju Władysławie Tatarkiewiczu 215

Elżbieta Skrzyńska, Prelekcja wygłoszona na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdańsku w roku 1981 lub 1982 220

Janina Suchorzewska, Miałem udane życie 225

Marek Suchorzewski, Wspomnienie o moim Dziadku Stryjecznym Profesorze Władysławie Tatarkiewiczu 228

Jan Jakub Tatarkiewicz, Władziu d*** 232

Andrzej Biernacki, Władysław Tatarkiewicz – jakim go znałem 236

 

VI. Fotografie

Fotografie 245

 

Abstract 381

Indeks nazwisk 383

Polecamy również