Skip to content Skip to footer

Filozofia form symbolicznych. Część druga: Myślenie mityczne

Ernst Cassirer

39,90 

Kup e-booka

Przekład, wstęp i opracowanie: Przemysław Parszutowicz i Andrzej Karalus

Cassirerowska interpretacja „myślenia mitycznego” nie koncentruje się na badaniu treści wyobraźni mitycznej czy jej konkretnych przejawów (tutaj opiera się na ustaleniach etnologii, etnografii, językoznawstwa, filologii klasycznej, mitoznawstwa porównawczego czy też religioznawstwa), lecz na formie myśli jako sposobie ukierunkowania konceptualizacji rzeczywistości. Wbrew obiegowym poglądom pokutującym częściowo do dzisiaj, upatrującym w micie przejaw nierozumu (wcielenia nieracjonalności) czy też raczej przed-rozumu (traktowanie go jako iluzji, produktu umysłu infantylnego, nieodróżniającego sfery przedmiotowej od sfery myśli i afektów) i tym samym delegującym mit i myślenie mityczne do kręgu prymitywnych wyobrażeń i przesądów, Cassirer jest zdania, że mit posiada autonomiczną zdolność formotwórczą, „kierunek obiektywizacji”.
(ze wstępu tłumaczy)

35lat-wydawnictwa

Informacje dodatkowe

Data wydania

2020

Tłumaczenie

Przemysław Parszutowicz, Andrzej Karalus

Okładka

Okładka twarda

Ilość stron

336

ISBN

978-83-65031-61-7

Format

ebook, książka

Opis

Spis treści

Andrzej Karalus, Przemysław Parszutowicz – Koncepcja „myślenia mitycznego” Ernsta Cassirera 5

Filozofia form symbolicznych. Część druga. Myślenie mityczne
Przedmowa 23
Wprowadzenie. Zagadnienie „filozofii mitologii” 30
1 30
2 48

Część pierwsza. Mit jako forma myślenia 61
Rozdział I. Charakter i podstawowy kierunek mitycznej świadomości przedmiotu 63
Rozdział II. Kategorie myślenia mitycznego 99

Część druga. Mit jako forma naoczności. Struktura i organizacja świata czasoprzestrzennego w świadomości mitycznej 111
Rozdział I. Podstawowa opozycja 113
Rozdział II. Zarys teorii formy mitu. Przestrzeń, czas i liczba 124
1. [Struktura przestrzeni w świadomości mitycznej] 124
2. [Przestrzeń i światło. Problem „orientacji”] 136
3. [Mityczne pojęcie czasu] 148
4. [Formowanie się czasu w świadomości mitycznej i religijnej] 164
5. [Liczba mityczna oraz system „świętych liczb”] 190

Część trzecia. Mit jako forma życia. Odkrycie i określenie rzeczywistości subiektywnej w świadomości mitycznej 205
Rozdział I. Ja i dusza 207
Rozdział II. Rozwój poczucia samego siebie z mitycznego poczucia jedności i życia 230
1. [Wspólnota istot żyjących i mityczne formy klasyfikacji. Totemizm] 230
2. [Pojęcie osobowości oraz bogowie osobowi. Fazy mitycznego pojęcia Ja] 259
Rozdział III. Kult i ofiara 281
Część czwarta. Dialektyka świadomości mitycznej 297

Indeks osób 329

Polecamy również