Skip to content Skip to footer

Filozofia form symbolicznych. Część trzecia: Fenomenologia poznania

Ernst Cassirer

58,80 

Kup e-booka

Przekład, wstęp i opracowanie: Przemysław Parszutowicz i Andrzej Karalus

W trzecim i ostatnim tomie Filozofii form symbolicznych przedstawione zostały najważniejsze elementy, niejako szkielet misternego systemu stworzonego przez Ernsta Cassirera. Pierwszorzędnym zagadnieniem tego tomu jest ogólnie pojęta świadomość rozumiana jako specyficzna funkcja poznawczo-syntetyzująca, kształtująca różnorodność świata kultury. Cassirer schodzi tu na podstawowy, źródłowy poziom poznania, wykazując, że także warstwa postrzeżeń zmysłowych nie jest chaotyczną feerią wrażeń i doznań, lecz zawsze jest już w jakiś sposób ustrukturyzowana. Otrzymujemy tu – stosunkowo rzadko dotąd eksplorowany w polskich badaniach – oryginalny projekt fenomenologii: fenomenologii konkurencyjnej względem ujęć Husserla, Heideggera, Schelera czy Merleau­‑Ponty’ego.

Zawarte w tomie rozważania oparte są – jak zwykle u Cassirera – na ol­brzymim materiale empirycznym, konfrontowane z wynikami badań za­czerpniętych z najróżniejszych dziedzin nauki, a także wiodącymi koncepcjami filozoficznymi jego czasów. Sprawia to, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej imponujących i wszechstronnych oraz najlepiej uargumentowanych dzieł dwudziestowiecznej filozofii, które systematyzuje z punktu widzenia konsekwentnego transcendentalizmu przeszłe, współczesne Cassirerowi oraz wszelkie możliwe dokonania ludzkiego ducha.
(Przemysław Parszutowicz)

Informacje dodatkowe

Data wydania

2022

Tłumaczenie

Przemysław Parszutowicz, Andrzej Karalus

Okładka

Okładka twarda

Ilość stron

552

ISBN

978-83-65031-60-0

Format

ebook, książka

Patronat medialny: logo_ptft

Opis

Spis treści

Przemysław Parszutowicz, Andrzej Karalus – Fenomenologia poznania 5

Filozofia form symbolicznych. Część trzecia. Fenomenologia poznania
Przedmowa 15
Wprowadzenie 20
1. [Materia i forma poznania] 20
2. [Poznanie symboliczne i jego znaczenie dla budowy świata przedmiotowego] 36
3. [„Bezpośredniość” doświadczenia wewnętrznego. Przedmiot psychologii] 42
4. [Poznanie intuitywne i symboliczne w metafizyce współczesnej] 56

Część pierwsza. Funkcja i świat ekspresji 63
Rozdział 1. Analiza subiektywna i obiektywna 65
Rozdział 2. Fenomen ekspresji jako podstawowy fenomen świadomości percepcyjnej 79
Rozdział 3. Funkcja ekspresji i problem dusza-ciało 116

Część druga. Problem reprezentacji i struktura świata naoczności 129
Rozdział 1. Pojęcie i problem reprezentacji 131
Rozdział 2. Rzecz i własność 143
Rozdział 3. Przestrzeń 170
Rozdział 4. Naoczność czasu 192
Rozdział 5. Symboliczna pregnancja 223
Rozdział 6. Patologia świadomości symbolicznej 238
1. Problem symbolu w historii badań nad afazją 238
2. Zmiana świata percepcji w obrazie klinicznym afazji 255
3. Patologia percepcji przedmiotów 269
4. Przestrzeń, czas i liczba 280
5. Patologiczne zaburzenia działania 300

Część trzecia. Funkcja znaczenia i struktura świata poznania naukowego 321
Rozdział 1. Teoria pojęcia 323
1. [Granice „naturalnego pojęcia świata”] 323
2. [Pojęcie i prawo – Miejsce pojęcia w logice matematycznej – Pojęcie klasy i pojęcie relacji – Pojęcie jako funkcja zdaniowa – Pojęcie i przedstawienie] 328
Rozdział 2. Pojęcie i przedmiot 358
Rozdział 3. Język i nauka. Znaki rzeczowe i porządkowe 373
Rozdział 4. Przedmiot matematyki 405
1. Formalistyczne i intuicjonistyczne ugruntowanie matematyki 405
2. Teoria mnogości i „kryzys podstaw” matematyki 415
3. Miejsce „znaku” w teorii matematyki 428
4. „Elementy idealne” i ich znaczenie dla struktury matematyki 439
Rozdział 5. Fundamenty nauk przyrodniczych 458
1. Rozmaitości empiryczne i konstruowane 458
2. Zasada i metoda budowania szeregu w fizyce 478
3. „Symbol” i „schemat” w systemie fizyki nowożytnej 504

Indeks osób 540

Polecamy również