NASZE BESTSELLERY

NOWOŚCI

Cena: 26.25zł Do koszyka

Wolter

Powiastki filozoficzne

Jeżeli Balzac nazwał swój olbrzymi cykl powieściowy Komedią ludzką, to temu mniejszemu cyklowi powiastek Woltera można by snadnie nadać miano Teatru marionetek. Wolter nie jest zbyt oryginalnym myślicielem; większość myśli jego to obiegowa moneta tzw. encyklopedystów; ale celuje on, jak nikt inny, w sztuce ładowania pojęć „łopatą do głowy”, i to do głów najtwardszych zazwyczaj, bo koronowanych.

więcej

Ewa Kowalska-Napora

Anatomia rynku

Teza-założenie tudzież przesłanie książki brzmi: podstawą zachowań społecznych jest potrzeba zachowania bezpieczeństwa jednostki i jej rozwoju. Celem przewodnim książki jest identyfikacja stanu interpretacyjnego poziomu ryzyka, jego formy i rodzaju.

więcej

Św. Tomasz z Akwinu

Traktat o sprawiedliwości

Traktat o sprawiedliwości zawiera kwestie 57-80 z „drugiej części drugiej części” (secunda secundae) Summy teologii św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do fundamentalnych rozróżnień Arystotelesa, Akwinata omawia w nich najpierw istotne aspekty sprawiedliwości ogólnej, rozumianej jako zgodność z prawem (iustitia legalis), a następnie dwie główne odmiany sprawiedliwości partykularnej (…).

więcej

Dorota Leszczyna

Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej.

Autorka opisuje przyczyny, jak i znamiona obecności Hegla w hiszpańskiej kulturze od drugiej połowy XIX aż do końca pierwszej połowy XX wieku, rozpoczynając od szkoły sewilskiej a kończąc na szkole madryckiej.

więcej

NASI AUTORZY

Dante Alighieri

(1265 – 1321)

Urodził się we Florencji, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Od wczesnej młodości dzielił swoje życie pomiędzy działalność polityczną i twórczość literacką. W roku 1302 zmuszony został do emigracji. Dużo podróżował po Europie i pisał kolejne utwory. Boską Komedię rozpoczął pisać w 1307 roku. Dante zyskał miano ojca języka włoskiego i największego poety Półwyspu Apenińskiego. Zmarł na wygnaniu w Rawennie, pełen goryczy na skutek rozłąki z rodziną i ojczystą Florencją.

 

wszyscy nasi autorzy

O wydawnictwie

Wydawnictwo założone w lipcu 1985 w Komorowie pod Warszawą, przez Marcina Dybowskiego i Marka Derewieckiego – na bazie rozpoczętej przez nich działalności wydawniczej przy Oddziale Lubelskim Liberalno – Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Nazwa „Antyk” nawiązywała do funkcjonującej w ramach Armii Krajowej struktury przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej.